WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

WSSM-16-03(18)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-06
WK-003-01(4)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WGOŚ-021-01(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-021-02(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WSSM-16-06(8)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-06
WGOŚ-09-04(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WSSM-023-07(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-026-05(5)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WSSM-14-04(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
BSO-07-03(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-04(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-05(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-06(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-07(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-08(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-09(2)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
WK-047-01(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-065-02(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-022-01(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-06-03
WK-022-02(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-06-03
WSO-01-09(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-02-09(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-05-10(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-060-08(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-03-09(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-04-08(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-20-10(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-19-09(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-08-09(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-15-07(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-21-12(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-06-09(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-15-08(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WF-06-10(25) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WGOŚ-029-01(1) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów wykonania przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
BSO-21-03(3) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/UKR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-07-03
BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: -BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08
WGOŚ-13-18(4) 2. Oświadczenie_o_gruntach_rolnych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-01-31
WGOŚ-13-19(4) 3. Oświadczenie_o_prowadzeniu_działalności
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-01-31
WGOŚ-13-20(4) 4. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie liub wybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-01-31
WGOŚ-13-21(4) 5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-01-31
WGOŚ-13-22(4) 6. Poświadczenie_dzierżawy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-01-31
BSO-04-01(2) BSO-04
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-05-01(2) BSO-05
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-06-01(2) BSO-06
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-02-03(2) CEIDG- POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-03-02(2) CEIDG- POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-03-03(2) CEIDG- WP
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-01-03(4) CEIDG- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-18
BSO-08-09(2) CEIDG- Wzór pełnomocnictwa
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-02-02(2) CEIDG- wzór pełnomocnictwa
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-03-01(2) CEIDG-1
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-01(2) CEIDG-1 - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-02-01(2) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-08-01(2) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działlaności Gospodarczej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-01-01(4) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działności Gospodarczej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-18
BSO-08-02(2) CEIDG-MW
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-07-02(2) CEIDG-MW
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-08-03(2) CEIDG-PN
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-08-04(2) CEIDG-POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-01-02(4) CEIDG-POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-18
BSO-08-05(2) CEIDG-RB
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-08-06(2) CEIDG-RD
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-08-07(2) CEIDG-SC
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
BSO-08-08(2) CEIDG-ZS
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-14
WSSM-06-05(4) DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSO-07-03(6) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-22-04(6) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WGOŚ-024-03(2) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne deklaracja A
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-26
WGOŚ-024-04(2) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne deklaracja B
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-26
WF-11-09(19) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-07(25) Deklaracja na podatek leśny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-08(25) Deklaracja na podatek leśny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-09(23) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-07(29) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-08(29) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-09(20) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-07(27) Deklaracja na podatek rolny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-08(27) Deklaracja na podatek rolny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WGOŚ-021-03(2) Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kalisza.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WF-13-01(49) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-13-01(49) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-04-08(26) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-13-07(15) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-13-08(15) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WSSM-024-04(4) FORMULARZ AKTUALIZACJI WNIOSKU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WGM-09-04(13) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WF-05-04(44) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WGM-06-06(17) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WF-05-09(44) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
BSO-09-01(3) Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
BSO-10-01(2) Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
WF-08-10(20) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-10(21) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WGOŚ-03-09(1) Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-14
BSO-23-02(3) Informacja RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGM-14-03(18) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WO-03-01(12) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WO Wydział Organizacyjny
Dodany: 2024-07-05
WGOŚ-05-07(2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-19-01(4) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WGOŚ-20-01(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-08-28
WK-037-02(2) Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WF-05-6(44) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WK-051-01(1) KUP Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WGOŚ-026-02(1) KUP decyzja środowiskowa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-04(1) KUP decyzja środowiskowa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WO-005-01(1) Karta zgłoszenia
Wydział: WO Wydział Organizacyjny
Dodany: 2021-12-30
KRM-001-01(9) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2023-11-27
BSO-11-03(2) Klauzula RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
BSO-20-02(3) Klauzula RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-09-01(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
BSO-10-02(2) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
BSO-15-03(2) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
BSO-16-08(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-17-02(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-18-02(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-19-01(2) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-11
WGOŚ-14-04(6) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WGOŚ-028-01(2) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-10-25
KRM-001-02(9) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2023-11-27
WGOŚ-025-02(2) O wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WKST-01-06(10) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-12-29
BSR-05-23(13) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-05-24(13) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-01-33(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-06-21(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-01-31(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-02-19(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-01-34(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
WBUA-02-02(42) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-04-02(47) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-01-10(14) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WSO-07-05(1) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-22-05(1) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WK-007-02(3) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSSM-01-06(12) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WKST-04-08(4) Oświadczenie de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2024-02-26
WF-04-03(44) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WKST-04-10(4) Oświadczenie dla wszystkich podmiotów, dla których dotacja będzie stanowić pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2024-02-26
BSR-03-06(4) Oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
WSSM-023-02(9) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-01-05(20) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WK-050-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-055-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-061-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-063-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-048-02(1) Oświadczenie o braku druku licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewzou osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WF-06-04(55) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WK-038-02(2) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-059-03(1) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-060-02(1) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-08(1) Oświadczenie o liczbie zatrudnionych kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WF-06-03(55) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-03(47) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-03(44) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WK-038-03(2) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-059-04(1) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WF-06-02(55) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-02(47) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-02(44) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WSSM-023-03(9) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
BSR-06-09(23) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
KRM-001-03(9) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2023-11-27
WSSM-023-04(9) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WBUA-03-02(41) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-09-07
WF-05-08(44) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WK-033-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-032-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WF-05-03(44) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
BSO-21-02(3) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/RUS
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-07-03
BSO-21-01(3) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/UKR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-07-03
WK-034-05(1) Oświadczenie o wykorzystywaniu aplikacji mobilnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-051-04(1) Oświadczenie o wykorzystywaniu aplikacji mobilnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-04(1) Oświadczenie o wykorzystywaniu aplikacji mobilnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
KRM-001-04(9) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2023-11-27
WK-035-02(2) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WSSM-01-03(20) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WK-059-02(1) Oświadczenie osoby zarządzającej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-038-04(2) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-032-03(1) Oświadczenie osoby zarządzającej.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WF-04-10(21) Oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania – pobytu stałego
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
BSO-25-01(3) Oświadczenie wyborcy o powrocie
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WF-05-05(44) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
BSO-18-03(3) PEŁNOMOCNICTWO 2023
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WSSM-10-05(4) PRZYLEGŁOŚĆ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WK-013-01(3) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
BSO-16-07(3) Pełnomocnictwo
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-17-01(3) Pełnomocnictwo
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WK-001-01(4) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-015-01(4) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-016-01(4) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-014-02(3) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
BSO-20-03(3) Pełnomocnictwo
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WSO-07-02(26) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WK-006-01(4) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-018-02(3) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-020-01(3) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-021-02(3) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-008-01(3) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-019-01(4) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-002-01(4) Pełonom
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WF-02-02(26) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WSSM-01-11(6) Potwierdzenie wydatków na lokal mieszkalny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WGOŚ-09-06(1) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
BSO-25-02(3) RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WSO-45-13(3) RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGOŚ-10-20(3) RODO
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGK-08-04(6) Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant drogą elektroniczną
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-09-01
WBUA-01-03(47) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-04-05(44) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WSSM-10-06(1) UZYSKANIE LOKALU NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKÓW LOKALU SAMODZIELNEGO DODATKOWO DO JUŻ ZAJMOWANEGO MIESZKANIA
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WGOŚ-18-01(1) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WSSM-01-04(20) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
BSO-18-01(3) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-17-03(3) WNIOSEK
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGK-08-05(6) WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-09-01
WSSM-02-09(5) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
BSR-02-21(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-06-17(12) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-06-25(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO obowiązujący od 01.01.2024r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-03-04(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-01-36(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-04-07(12) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31.12.2023R.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-04-10(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2024R.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-05-18(13) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
WBUA-01-09(14) WNIOSEK o pozwolenie na budowę (PB-1)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-02-01(42) WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-04-07(18) WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WGK-08-03(6) WNIOSEK o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-09-01
WGOŚ-025-01(2) WNIOSEK o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WBUA-01-15(9) WNIOSEK o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WE-05-01(10) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2023-06-13
WE-03-02(13) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-04-01(14) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2023-06-13
WE-09-01(13) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-03-01(13) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-04-02(14) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2023-06-13
WBUA-01-13(9) WnioseK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) podstawa
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-01-12(9) WnioseK o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WSO-07-04(1) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WK-012-01(3) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-013-02(3) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-008-03(3) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-009-02(4) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-010-02(3) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-022-03(1) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-06-03
WSO-01-10(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-02-10(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-05-11(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-060-09(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-03-10(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-04-09(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-13-11(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSO-12-08(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-007-01(3) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-006-03(4) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WK-030-01(1) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-027-01(1) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-025-01(1) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-023-01(1) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WSO-22-01(26) Wniosek - wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WK-029-01(1) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-026-01(1) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-028-01(1) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-010-03(3) Wniosek dodatkowa tablica
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
USC-15-01(12) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2023-08-18
WF-03-04(18) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-09
WBUA-01-04(46) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-03-03(40) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-09-07
WGM-05-01(17) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
BSO-20-01(3) Wniosek o nadanie nr ,,PESEL"
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WK-038-06(2) Wniosek o pobranie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-07(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-051-06(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-07(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-033-04(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WBUA-03-01(41) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-09-07
BSO-12-01(1) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
USC-019-01(4) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
WGM-06-01(20) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-06-02(20) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WBUA-07-01(32) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-23
WSSM-18-05(16) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-13-01(15) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-023-01(10) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-01-12(6) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WKST-10-01(8) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-11-01(8) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-12-01(6) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-13-01(7) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WE-01-01(7) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-02-01(6) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-11-04
WSSM-030-01(11) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-03-18
BSO-24-01(3) Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
USC-13-01(18) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2023-08-18
BSO-15-01(2) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
BSO-23-01(3) Wniosek o udostepnienie informacji o danych wyborcy przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGK-05-04(21) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WK-032-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-01(1) Wniosek o udzielenie licencji taxi
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WF-05-02(44) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WGOŚ-14-03(6) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WK-036-01(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-037-01(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-01(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
BSO-22-01(4) Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Na podstawie art. 19 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t.j)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WSO-45-12(3) Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Na podstawie art. 19a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t.j)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGM-12-01(18) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-12-01(9) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-03-16
WGM-09-02(16) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-09-01(16) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGK-11-02(1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-05-23
WBUA-05-02(34) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-23
WGM-07-01(19) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WK-056-01(1) Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
USC-14-01(17) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2023-08-18
USC-12-03(13) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2023-08-18
USC-12-02(13) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2023-08-18
WBUA-08-01(34) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-12-04
WSSM-031-03(1) Wniosek o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca/duplikatu Karty
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-05-23
WK-045-01(1) Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WBUA-04-04(45) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WK-031-01(1) Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-06(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-051-05(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-052-01(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
USC-11-01(20) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2023-08-18
WK-005-02(4) Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WBUA-10-02(32) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-12-04
WGK-01-02(9) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-07-04
WK-058-01(1) Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WGOŚ-022-05(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WK-035-01(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WBUA-09-01(32) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WSR-001-02(6) Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
Wydział: WSR Wydział Strategii i Rozwoju
Dodany: 2023-05-04
BSO-14-02(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający pełny lub częściowy odpis danych dotyczący osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
WGOŚ-15-03(2) Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
BSR-014-01(1) Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-05-19
WF-12-03(18) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-09
BSO-14-01(2) Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
WF-01-04(16) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-09
WK-053-01(1) Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-049-01(1) Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-01(1) Wniosek o zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką z powodu zmiany pojazdu
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-057-01(1) Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-062-01(1) Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-064-01(1) Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-060-01(1) Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WF-07-04(47) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WK-018-01(3) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WGM-11-01(18) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WK-014-01(3) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WGOŚ-12-11(1) Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o istnieniu gospodarstwa rolnego
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-07-03(3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-05(4) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-01
WK-033-05(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-04(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-045-03(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-05(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-051-03(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-053-02(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-035-03(2) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-05(2) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-045-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-051-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-057-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-058-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-05(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-062-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-064-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-036-03(2) Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania przewozów na linii regularnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-03(1) Wykaz pojazdów.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-056-02(1) Wykaz przystanków komunikacyjnych
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-046-04(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-054-03(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-058-03(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-06(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WGK-03-10(25) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-03-11(25) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WSSM-07-09(4) ZAMIANA Z URZĘDU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
BSR-02-16(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-06-18(12) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-01-28(12) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-04-11(1) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2024R.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-05-19(13) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-02-20(5) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-01-35(5) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
WGOŚ-10-22(1) ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WBUA-04-10(12) ZGŁOSZENIE budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-04-01(47) ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-04-08(18) ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-04-09(17) ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WF-08-09(20) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-11(20) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-12(20) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-11(25) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-12(25) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-13(25) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-11(21) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-12(21) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-13(21) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
KRM-001-05(9) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2023-11-27
WGOŚ-07-02(6) Zarartość wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGK-03-02(25) Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WK-063-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-061-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.doc
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-050-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-048-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-055-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-065-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WF-11-10(19) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-11(19) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-11(23) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-10(23) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-10(20) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-11(20) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-04-09(26) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WBUA-01-11(10) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-02-03(8) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-03-05(7) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-09-07
WBUA-04-11(9) Załącznik do wniosków - 2
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WBUA-07-03(1) Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-23
BSO-11-02(2) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
WKST-01-05(10) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-12-29
BSO-16-02(3) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-16-01(3) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BCK-001-01(10) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2022-11-28
BSO-16-06(3) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGK-03-01(25) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-03-13(24) Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzpełniające
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
BSO-16-05(3) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BCK-002-01(10) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2022-11-28
BSO-16-04(3) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
BSO-16-03(3) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-24
WGM-02-01(17) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-01-01(18) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-14-01(18) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-04-01(17) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
BSO-11-01(2) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
WGK-015-02(6) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-08-24
WGK-02-01(23) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-05-23
WK-046-01(1) Zgłoszenie zmiany dotyczącej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-059-01(1) Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WGM-13-01(14) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WK-036-02(2) Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WGOŚ-09-07(1) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-16-14(3) armator
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-16-10(3) dane jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-16-12(3) dane jednostki rejestracja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-16-13(3) dane jednostki rezygnacja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WKST-04-07(4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2024-02-26
WKST-04-09(4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2024-02-26
WKST-018-06(3) karta kryteriów
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-13(3) karta kryteriów
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-08(3) klauzula informacyjna
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-15(3) klauzula informacyjna
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-03(3) opis dziedzin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-10(3) opis dziedzin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WGOŚ-16-09(3) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-21-06(3) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-05-31
WGOŚ-12-10(2) oswiadczenie o prowadzeniu gospodarswa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WK-022-02(4) oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WSSM-09-09(5) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WKST-04-11(4) oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2024-02-26
WGOŚ-16-11(3) oświadczenie -pouczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
BSR-04-09(12) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
WK-042-02(3) oświadczenie instruktora
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WF-05-01(44) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WGK-04-02(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-13-01(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-14-01(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WK-040-02(3) oświadczenie przedsiębiorcy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WK-004-01(4) pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WKST-018-07(3) program "Kapitał dla kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-14(3) program "Kapitał dla kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WGOŚ-16-17(3) przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WKST-018-02(3) regulamin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-09(3) regulamin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-01(3) uchwałą
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
BSR-03-05(9) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
WGOŚ-027-01(1) wniose o decyzje środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-16
WBUA-01-14(9) wnioseK o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (PB-13)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WK-022-01(4) wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WKST-018-05(3) wniosek
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-12(3) wniosek
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WSSM-09-10(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-028-01(9) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-029-02(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WGOŚ-028-03(1) wniosek na wydanie zezwolenia na hodowle lub utrzymanie chartów rasowych lub mieszanych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-10-25
WK-021-01(3) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
WZKO-007-06(5) wniosek impreza masowa - wersja edytowalna
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2023-05-05
WZKO-007-05(5) wniosek impreza masowa pdf
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2023-05-05
WK-044-01(4) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WGOŚ-026-01(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-03(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-027-02(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-16
WGOŚ-11-03(4) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-05
WSSM-11-02(14) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WSSM-025-02(5) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WKST-017-01(4) wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-017-02(4) wniosek o przyznanie honorowego tytułu "Mecenas Kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WGOŚ-16-08(3) wniosek o rezerwacje jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-16-07(3) wniosek o rezerwację numeru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
BSO-15-02(2) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-06-12
WKST-04-06(4) wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2024-02-26
WK-041-01(3) wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WSSM-03-02(17) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-04-02(15) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WBUA-06-02(33) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-23
WK-042-01(3) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WGOŚ-21-09(2) wniosek o wpis do rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-05-31
WK-039-01(4) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WK-040-01(3) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WBUA-011-01(6) wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2024-05-20
WK-017-01(3) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-05-31
BCK-003-01(11) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2022-11-28
WGOŚ-10-21(2) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-21-10(2) wniosek o wykreślenie z rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-05-31
BSR-015-01(1) wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-23
WSSM-027-02(5) wniosek o zamianę lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WK-043-01(3) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-07-09
WGOŚ-020-06(3) wniosek odrolnienie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-05-31
WKST-018-04(3) wniosek pdf
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-11(3) wniosek pdf
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
BSR-012-01(2) wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-06-16
WGOŚ-12-09(2) wnioske o poświadczenie oswiadczenia
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-16-16(3) wnioskujacy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-13-24(1) wzór wniosku na akcyzę
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-01-31
WZKO-007-08(5) wzór wniosku pełnomocnictwa - wersja edytowalna
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2023-05-05
WZKO-007-07(5) wzór wniosku pełnomocnictwa PDF
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2023-05-05
WGOŚ-16-15(3) własciciel
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2024-02-01
WGOŚ-06-29(2) zawartość wniosku na wytwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2023-06-02
WSSM-023-06(7) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
BSR-010-03(1) zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym umowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r., o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-008-04(10) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04