WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WBUALista załączników

WBUA-07-01(20) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-09-01(21) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-02(25) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-02-02(22) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-02-01(22) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-02(23) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-02(24) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-01(24) Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-03(25) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-01(23) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-01(25) Wniosek o pozwolenie na budowę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-04(24) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-03(22) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-05-02(20) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-06-02(18) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-03(22) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-08-01(22) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-10-02(20) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-04(22) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-05(21) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-05(20) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-04(19) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-06(20) Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13