WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WBUALista załączników

WBUA-07-01(31) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-09-01(32) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-02-02(39) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-02-01(39) WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-03-02(39) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-02(44) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-01(44) ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-03(43) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-03-01(39) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-04(42) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-03-03(38) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-05-02(33) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-06-02(32) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-08-01(32) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-10-02(31) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-04(42) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-05(41) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-07(15) WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-08(15) ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-09(14) ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-09(10) WNIOSEK o pozwolenie na budowę (PB-1)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-10(10) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-10(9) ZGŁOSZENIE budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-11(6) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-02-03(5) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-03-05(5) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-04-11(6) Załącznik do wniosków - 2
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-12(5) WnioseK o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-13(5) WnioseK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) podstawa
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-14(5) wnioseK o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (PB-13)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-01-15(5) WNIOSEK o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15
WBUA-011-01(5) wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-05-15