WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

USCLista załączników

USC-019-01(1) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-10-19
USC-14-01(14) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-13-01(14) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-11-01(17) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-12-02(10) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-12-03(10) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-15-01(9) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-05-28