WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WFLista załączników

WF-06-02(45) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-06-03(45) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-06-04(45) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-02(40) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-03(40) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-04(40) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-08-02(37) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-08-03(37) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-06-10(15) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-06-11(15) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-06-12(15) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-06-13(15) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-10(14) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-11(14) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-12(14) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-07-13(14) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-08-09(13) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-08-10(13) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-08-11(13) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-08-12(13) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-17
WF-13-01(40) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-13
WF-13-01(40) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-13
WF-13-07(6) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-13
WF-13-08(6) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-13
WF-09-03(30) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-09-04(30) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-03(30) Deklaracja na podatek rolny na rok 2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-04(30) Deklaracja na podatek rolny na rok 2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-03(27) Deklaracja na podatek leśny na rok 2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-04(27) Deklaracja na podatek leśny na rok 2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-07(19) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-08(19) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-09-07(19) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-09-08(19) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-07(17) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-08(17) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-09-09(13) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-09-10(13) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-09-11(13) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-09(12) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-10(12) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-10-11(12) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-09(11) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-10(11) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-11-11(11) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2022-01-12
WF-05-01(35) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-02(35) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-03(35) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-05(35) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-08(35) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-04(35) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-6(35) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-05-09(35) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-04-03(34) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-04-04(28) Druk deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-04-05(28) Załącznik do deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-02-02(18) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-12-03(10) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-04-08(16) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-04-09(16) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-01-04(8) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-03-04(10) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30
WF-04-10(11) Oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania – pobytu stałego
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-12-30