WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WFLista załączników

WF-10-01(25) Deklaracja na podatek rolny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-01(25) Deklaracja na podatek rolny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-03(19) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-04(19) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-07(8) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-08(8) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-09(1) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-10(1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-10-11(1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionuych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-19
WF-06-02(31) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-03(31) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-04(31) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-02(27) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-03(27) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-04(27) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-02(25) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-03(25) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-01(31) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do 2015 roku.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-01(27) Informacja o gruntach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-01(25) Informacja o lasach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-06(23) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-07(23) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-08(23) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-06(21) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-07(21) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-08(21) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-05(20) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-06(20) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-07(20) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-09(9) Informacja o gruntach na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-09(10) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-08(9) Informacja o lasach na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-10(1) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-11(1) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-12(1) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-06-13(1) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-10(1) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-11(1) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-12(1) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-07-13(1) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-09(1) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-10(1) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-11(1) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-08-12(1) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-18
WF-02-02(6) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-15
WF-09-01(25) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2013-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-01(25) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2013-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-01(23) Deklaracja na podatek leśny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-01(23) Deklaracja na podatek leśny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-03(18) Deklaraca na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-04(18) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-03(17) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-04(17) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-07(7) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-08(7) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-07(7) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-08(7) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-09(1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-10(1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-09-11(1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-09(1) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-10(1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-11-11(1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-07-01
WF-04-01(21) Druk deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-02(21) Załącznik do deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-03(21) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-04(15) Druk deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-05(15) Załącznik do deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-06(15) Druk deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-07(15) Załącznik do deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-08(3) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-04-09(3) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-27
WF-13-01(29) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-13-01(29) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-05-01(24) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-02(24) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-03(24) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-05(24) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-08(24) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-04(24) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-6(24) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-09(24) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-12-03(3) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-01-04(1) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-03-04(1) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31