WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WFLista załączników

WF-05-01(44) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-02(44) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-03(44) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-05(44) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-08(44) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-04(44) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-6(44) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-05-09(44) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-04-04
WF-13-01(49) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-13-01(49) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-13-07(15) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-13-08(15) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-03-19
WF-12-03(18) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-09
WF-01-04(16) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-09
WF-03-04(18) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-09
WF-04-03(44) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-07(27) Deklaracja na podatek rolny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-08(27) Deklaracja na podatek rolny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-07(29) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-08(29) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-07(25) Deklaracja na podatek leśny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-08(25) Deklaracja na podatek leśny na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-04-08(26) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-04-09(26) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-09(23) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-10(23) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-09-11(23) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-09(20) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-10(20) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-10-11(20) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-09(19) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-10(19) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-11-11(19) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-04-10(21) Oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania – pobytu stałego
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-08
WF-06-02(55) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-03(55) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-04(55) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-02(47) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-03(47) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-04(47) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-02(44) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-03(44) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-02-02(26) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-10(25) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-11(25) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-12(25) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-06-13(25) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-10(21) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-11(21) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-12(21) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-07-13(21) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-09(20) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-10(20) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-11(20) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05
WF-08-12(20) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2024-01-05