WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WFLista załączników

WF-05-01(25) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-05-02(25) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-05-03(25) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-05-05(25) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-05-08(25) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-06-02(34) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-06-03(34) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-06-04(34) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-02(30) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-03(30) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-04(30) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-08-02(28) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-08-03(28) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-05-04(25) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-05-6(25) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-04-01(23) Druk deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-04-02(23) Załącznik do deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-09-01(28) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-09-01(28) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-01(28) Deklaracja na podatek rolny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-01(28) Deklaracja na podatek rolny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-01(26) Deklaracja na podatek leśny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-01(26) Deklaracja na podatek leśny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-05-09(25) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-27
WF-04-03(23) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-13-01(31) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-10-30
WF-13-01(31) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-10-30
WF-04-04(17) Druk deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-04-05(17) Załącznik do deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-09-03(21) Deklaraca na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-09-04(21) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-03(22) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-04(22) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-03(20) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-04(20) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-04-06(17) Druk deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-04-07(17) Załącznik do deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-10-07(11) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-08(11) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-09-07(10) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-09-08(10) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-07(10) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-08(10) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-02-02(8) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-08-28
WF-12-03(4) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-11-22
WF-04-08(5) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-04-09(5) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-09-02
WF-01-04(1) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-03-04(2) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-11-25
WF-09-09(4) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-09-10(4) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-09-11(4) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-09(4) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-10(4) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-10-11(4) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-09(4) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-10(4) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-11-11(4) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-14
WF-06-10(4) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-06-11(4) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-06-12(4) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-06-13(4) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-10(4) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-11(4) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-12(4) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-07-13(4) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-08-09(4) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-08-10(4) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-08-11(4) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21
WF-08-12(4) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-01-21