WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

WSO-36-02(14) WSO-36-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-38-02(13) WSO-38-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-37-02(13) WSO-37-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-09(9)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-09(7)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-33-03(8)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-34-03(7)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-35-03(7)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-37-03(6)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-36-03(7)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-38-03(7)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-10(4) CEIDG-1 - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-11(4) CEIDG-MW
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-12(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-13(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-14(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-15(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-16(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-17(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-31-18(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-10(4) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działlaności Gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-11(4) CEIDG-MW
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-12(4) CEIDG-PN
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-13(4) CEIDG-POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-14(4) CEIDG-RB
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-15(4) CEIDG-RD
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-16(4) CEIDG-SC
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-17(4) CEIDG-ZS
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-32-18(4) CEIDG- Wzór pełnomocnictwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-33-04(4) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działności Gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-33-05(4) CEIDG-POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-33-06(4) CEIDG- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-34-04(4) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-34-05(4) CEIDG- wzór pełnomocnictwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-34-06(4) CEIDG- POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-35-04(4) CEIDG-1
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-35-05(4) CEIDG- POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-35-06(4) CEIDG- WP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-17
WSO-41-01(30) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-02(30) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-03(30) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-04(30) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-43-01(33) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-45-03(25) Wniosek o wpis do rejestru/pisemna deklaracja/RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-05(29) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-06(29) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-07(24) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-42-02(29) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-08(18) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-42-03(20) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-43-02(20) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-067-01(5) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WGK-04-02(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-13-01(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-14-01(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WSO-43-03(3) PEŁNOMOCNICTWO 2023
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-42-04(2) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-39-01(25) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-40-01(20) Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-059-01(21) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-059-02(21) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-39-02(14) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-40-02(13) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-059-03(14) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-065-01(9) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-065-02(9) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-065-03(9) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-39-03(9) Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-073-03(4) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/UKR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-073-04(4) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/RUS
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-073-05(1) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/UKR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-073-06(1) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/RUS
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WF-12-03(15) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-02-15
WF-01-04(13) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-02-15
WF-03-04(15) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-02-15
WGM-12-01(18) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-01-01(18) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-02-01(17) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-05-01(17) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-06-02(20) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-06-01(20) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-07-01(19) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-09-01(16) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-09-02(16) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-13-01(14) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-11-01(18) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-14-01(18) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-14-03(18) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-04-01(17) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-06-06(17) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WGM-09-04(13) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2023-02-07
WSSM-01-03(18) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WSSM-01-04(18) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WSSM-01-05(18) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WSSM-01-06(10) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WSSM-01-07(7) klauzula - dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (COVID-19)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WSSM-01-11(4) Potwierdzenie wydatków na lokal mieszkalny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WSSM-01-12(4) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-02-01
WF-06-02(51) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-06-03(51) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-06-04(51) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-04-03(40) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-04-04(34) Druk deklaracji obowiązujący na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-04-05(34) Załącznik do deklaracji obowiązujący na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-09-07(25) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-09-08(25) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-04-08(22) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-04-09(22) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-09-09(19) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-09-10(19) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-09-11(19) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-06-10(21) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-06-11(21) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-06-12(21) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-06-13(21) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-04-10(17) Oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania – pobytu stałego
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-11
WF-05-01(40) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-02(40) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-03(40) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-05(40) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-08(40) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-04(40) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-6(40) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WF-05-09(40) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-09
WSSM-031-02(1) WSSM-031-01(1) Wniosek o wydanie KKM/Duplikatu KKM
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-05
WBUA-07-01(30) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-02-02(38) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-02-01(38) WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-03-02(38) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-02(43) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-01(43) ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-03(42) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-03-01(38) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-04(41) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-03-03(37) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-01(9) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-02(8) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-03(8) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-04(8) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WBUA-05-02(32) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-06-02(31) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-08-01(31) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-10-02(30) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-04(41) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-05(40) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WSSM-028-01(9) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-06(6) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-029-02(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-09-09(5) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-07(14) WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-08(14) ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-09(13) ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-07(2)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-09(9) WNIOSEK o pozwolenie na budowę (PB-1)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-10(9) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-10(8) ZGŁOSZENIE budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-11(5) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-02-03(4) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-03-05(4) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-04-11(5) Załącznik do wniosków - 2
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-12(4) WnioseK o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-13(4) WnioseK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) podstawa
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-14(4) wnioseK o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (PB-13)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-01-15(4) WNIOSEK o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WBUA-011-01(4) wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2023-01-03
WSO-079-01(3) Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-01-03
WSSM-09-10(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WF-07-02(43) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-07-03(43) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-07-04(43) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-08-02(40) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-08-03(40) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-13-01(43) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-13-01(43) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-10-07(23) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-10-08(23) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-11-07(21) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-11-08(21) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-02-02(21) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-10-09(16) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-10-10(16) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-10-11(16) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-11-09(15) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-11-10(15) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-11-11(15) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-07-10(17) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-07-11(17) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-07-12(17) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-07-13(17) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-08-09(16) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-08-10(16) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-08-11(16) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-08-12(16) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-13-07(9) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WF-13-08(9) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2023-01-02
WGK-03-10(22) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WSO-25-01(32) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-30
WSO-26-01(32) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-30
WSO-27-01(32) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-30
WSO-28-01(33) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-30
WSO-29-01(30) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-30
WGK-03-01(22) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WGK-03-02(22) Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WGK-03-11(22) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WGK-05-04(18) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WGK-03-13(21) Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzpełniające
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WSO-30-01(22) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-30
WGK-01-02(8) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WGK-01-03(6) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-30
WZKO-007-05(4) wniosek impreza masowa pdf
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2022-12-30
WZKO-007-06(4) wniosek impreza masowa - wersja edytowalna
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2022-12-30
WZKO-007-07(4) wzór wniosku pełnomocnictwa PDF
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2022-12-30
WZKO-007-08(4) wzór wniosku pełnomocnictwa - wersja edytowalna
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2022-12-30
WKST-01-05(10) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-12-29
WKST-01-06(10) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-12-29
WSO-44-01(11) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-52-02(9) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-53-02(7) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-57-03(4) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-068-01(5) Wniosek o nadanie nr ,,PESEL"
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-068-02(5) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WGK-08-03(4) WNIOSEK o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-29
WGK-08-04(4) Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant drogą elektroniczną
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-29
WGK-08-05(4) WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-19-01(3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-07(2) wniosek o rezerwację numeru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-08(2) wniosek o rezerwacje jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-09(2) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-10(2) dane jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-11(2) oświadczenie -pouczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-12(2) dane jednostki rejestracja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-13(2) dane jednostki rezygnacja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-14(2) armator
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-15(2) własciciel
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-16(2) wnioskujacy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-17(2) przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WSO-54-05(3) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-56-10(3) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-068-03(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-54-06(2) oświadczenie instruktora
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-55-04(2) wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-56-11(2) oświadczenie przedsiębiorcy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-21-06(2) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-21-09(1) wniosek o wpis do rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-21-10(1) wniosek o wykreślenie z rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-15-03(1) Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-022-05(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WSR-001-02(5) Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
Wydział: WSR Wydział Strategii i Rozwoju
Dodany: 2022-12-28
WBUA-09-01(31) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2022-12-27
WSO-062-01(5) Wniosek o udostepnienie rejestru
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-063-01(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-064-01(5) Oświadczenie o rezygnacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-062-02(4) Informacja RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-064-02(4) RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-10-01(28) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-14-01(29) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-18-01(28) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-02(29) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-10-03(27) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-12-02(30) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-02(27) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-14-02(28) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-17-01(27) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-02(29) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-01-03(28) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-02-03(26) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-03-03(26)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-05-04(25)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-04-03(26)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-18-03(23)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-07-02(6) Zarartość wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WSO-060-02(17) pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-03(5) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-04(5) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WSO-066-01(14) wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-066-02(14) oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-04-04(11) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-01-05(11) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-02-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-03-05(10) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-04-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-05-06(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-06-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-066-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-10-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-12-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-14-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-15-02(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-16-02(8) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-17-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-18-04(9)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-20-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-060-04(8) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-07-03(3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-05(3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-06(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-04(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-15-03(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-06-05(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-04(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-20-05(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-06(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-070-01(4) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-070-02(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-05(4) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-01-06(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-02-06(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-03-06(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-05-07(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-06-06(3) Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-060-05(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-12-05(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-07(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-15-04(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-16-04(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-17-06(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-05(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-20-07(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-07(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-08(3) Wniosek dodatkowa tablica
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-020-06(2) wniosek odrolnienie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-11-03(3) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WO-03-01(10) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WO Wydział Organizacyjny
Dodany: 2022-12-12
USC-14-01(16) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
USC-13-01(17) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
USC-11-01(19) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
USC-15-01(11) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
USC-12-02(12) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
USC-12-03(12) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
USC-019-01(3) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2022-12-05
BCK-002-01(10) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2022-11-28
BCK-001-01(10) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2022-11-28
BCK-003-01(11) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2022-11-28
WKST-018-01(3) uchwałą
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-02(3) regulamin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-03(3) opis dziedzin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-04(3) wniosek pdf
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-05(3) wniosek
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-06(3) karta kryteriów
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-07(3) program "Kapitał dla kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-08(3) klauzula informacyjna
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-09(3) regulamin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-10(3) opis dziedzin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-11(3) wniosek pdf
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-12(3) wniosek
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-13(3) karta kryteriów
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-14(3) program "Kapitał dla kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-018-15(3) klauzula informacyjna
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-10
WKST-10-01(8) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-11-01(8) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-12-01(6) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-13-01(7) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-017-01(4) wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-017-02(4) wniosek o przyznanie honorowego tytułu "Mecenas Kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-04-06(3) wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-04-07(3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-04-08(3) Oświadczenie de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-04-09(3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-04-10(3) Oświadczenie dla wszystkich podmiotów, dla których dotacja będzie stanowić pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WKST-04-11(3) oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-11-09
WE-02-01(6) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-11-04
WE-04-02(13) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-11-04
WE-04-01(13) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-11-04
WGOŚ-024-03(2) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne deklaracja A
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-26
WGOŚ-024-04(2) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne deklaracja B
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-26
WGOŚ-10-20(3) RODO
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-10-21(2) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-025-01(1) WNIOSEK o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-025-02(1) O wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-10-22(1) ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-021-01(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-021-02(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-18(3) 2. Oświadczenie_o_gruntach_rolnych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-19(3) 3. Oświadczenie_o_prowadzeniu_działalności
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-20(3) 4. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie liub wybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-21(3) 5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-22(3) 6. Poświadczenie_dzierżawy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-05-07(2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-021-03(2) Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kalisza.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-028-01(1) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-028-02(1) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie lub utrzymanie psa rasy agresywnej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-23(1) wzór wniosku na akcyzę
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-029-01(1) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów wykonania przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WSSM-13-01(14) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-18-05(15) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-03-02(16) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-04-02(14) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-027-02(4) wniosek o zamianę lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-024-04(3) FORMULARZ AKTUALIZACJI WNIOSKU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-06-05(3) DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-07-09(3) ZAMIANA Z URZĘDU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-02-09(4) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-10-05(3) PRZYLEGŁOŚĆ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-11-02(13) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-025-02(4) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-026-05(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-14-04(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WGOŚ-03-09(1) Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-14
WSO-078-01(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-02(1) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-03(1) Oświadczenie dotyczące spełniania określonych wymagań przez kierowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-04(1) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-05(1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-06(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-07(1) Wniosek o pobranie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WGOŚ-027-01(1) wniose o decyzje środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-16
WGOŚ-027-02(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-16
WSO-077-01(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-16
WSO-077-02(1) Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-16
WSO-075-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-075-02(1) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-075-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-076-01(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-076-02(1) Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-076-03(1) Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania przewozów na linii regularnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WGOŚ-026-01(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-02(1) KUP decyzja środowiskowa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-03(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-04(1) KUP decyzja środowiskowa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGK-015-02(6) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-08-24
WSO-074-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-04(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-05(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-06(1) Oświadczenie dotyczące aplikacji mobilnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-071-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-071-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-071-03(1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-04(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WE-03-01(13) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-03-02(13) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-05-01(9) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-09-01(13) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WE-01-01(7) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2022-05-27
WSO-22-01(26) Wniosek - wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-02(26) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-03(6) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-22-04(6) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-04(1) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-05(1) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-22-05(1) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WGK-02-01(23) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-05-23
WGK-11-02(1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-05-23
WSSM-030-01(10) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-03-18
BSR-013-01(2) wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2022-01-17
WSO-23-01(23) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-01-13
WO-005-01(1) Karta zgłoszenia
Wydział: WO Wydział Organizacyjny
Dodany: 2021-12-30
BSR-012-01(1) wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-14
BSR-06-09(21) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-009-11(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-27(11) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-28(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-29(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-31(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-33(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-34(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-15(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-16(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-17(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-19(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-04(8) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-04-07(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-05(8) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-04-09(10) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-17(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-18(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-19(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-21(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-008-04(9) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-18(11) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-19(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-23(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-24(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-009-15(6) załącznik do wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-20(4) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-35(4) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-06(3) Oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-36(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD DNIA 01.11.2021 DO DNIA 31.10.2022
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-23(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD DNIA 01.11.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-21(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NA OKRES OD 01.11.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
KRM-001-01(6) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-02(6) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-03(6) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-04(6) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-05(6) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
WSO-061-01(7) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WGOŚ-06-29(1) zawartość wniosku na wytwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-30(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-31(1) zawartość wniosku na przetwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-32(1) zawartość wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-33(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-09-04(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-09-06(1) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-09-07(1) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-18-01(1) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WSSM-16-03(16)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-16-06(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WGOŚ-20-01(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-08-28
WGM-12-01(9) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-03-16
WGOŚ-12-09(2) wnioske o poświadczenie oswiadczenia
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-10(2) oswiadczenie o prowadzeniu gospodarswa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-11(1) Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o istnieniu gospodarstwa rolnego
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: -BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08