WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

WF-05-01(29) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-02(29) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-03(29) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-05(29) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-08(29) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-02(38) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-03(38) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-04(38) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-04(29) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-6(29) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-01(26) Druk deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-02(26) Załącznik do deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-01(31) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-01(31) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-01(30) Deklaracja na podatek rolny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-01(30) Deklaracja na podatek rolny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-01(28) Deklaracja na podatek leśny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-01(28) Deklaracja na podatek leśny na rok 2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-05-09(29) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-03(26) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-04(20) Druk deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-05(20) Załącznik do deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-03(24) Deklaraca na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-04(24) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-03(24) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-04(24) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-03(22) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-04(22) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-07(13) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-08(13) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-07(13) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-08(13) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-07(12) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-08(12) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-12-03(6) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-08(8) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-09(8) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-01-04(4) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-03-04(6) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-09(7) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-10(7) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-09-11(7) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-09(6) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-10(6) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-10-11(6) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-09(6) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-10(6) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-11-11(6) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-10(8) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-11(8) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-12(8) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-06-13(8) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-04-10(3) Oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania – pobytu stałego
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-11
WF-07-02(33) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-07-03(33) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-07-04(33) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-08-02(30) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-08-03(30) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-02-02(11) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-07-10(7) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-07-11(7) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-07-12(7) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-07-13(7) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-08-09(6) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-08-10(6) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-08-11(6) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WF-08-12(6) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-09-09
WGK-03-10(17) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-09-08
WGK-03-01(17) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-09-08
WGK-03-02(17) Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-09-08
WGK-03-11(17) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-09-08
WGK-03-13(16) Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzpełniające
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-09-08
WBUA-05-02(25) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-09-02
WF-13-01(33) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-08-26
WF-13-01(33) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2020-08-26
WKST-04-05(2)
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2020-08-13
WGK-11-01(14) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-08-03
WGK-01-02(2) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-08-03
WGK-02-01(18) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-07-31
WGK-05-04(14) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-07-31
WGK-015-02(2) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-07-31
WSO-36-02(9) WSO-36-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-38-02(8) WSO-38-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-31-09(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-32-09(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-33-03(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-34-03(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-35-03(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-36-03(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSO-38-03(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-27
WSSM-030-01(7) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2020-07-13
WSO-06-01(21) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-07-01(22) Wniosek o wtórnik karty pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-08-01(22) Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-10-01(20) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-14-01(21) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-15-01(22) Wniosek o zmianach konstrukcyjnych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-16-01(21) Wniosek - wpis lub wykreślenioe adnotacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-18-01(20) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-19-01(22) wniosek zmiana
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-20-01(21) Wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-22-01(21) Wniosek - wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-07-02(21) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-08-02(21) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-06-03(20) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-10-03(19) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-12-02(22) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-13-02(19) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-14-02(20) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-17-01(19) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-19-02(21) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-20-03(20) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-21-03(20) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-22-03(20) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-01-03(18) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-02-03(18) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-03-03(17)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-05-04(17)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-04-03(18)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-21-04(15) wniosek-wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-18-03(15)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-37-02(8) WSO-37-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-17-03(8) wniosek wpis, wykreślenie adnotacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-060-02(10) pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-066-01(6) wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-066-02(6) oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-13-03(2) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-01-04(4) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-02-04(4) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-03-04(3) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-04-04(3) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-05-05(3) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-060-03(4) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-12-03(3) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-13-04(2) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-01-05(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-02-05(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-03-05(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-04-05(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-05-06(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-06-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-066-03(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-07-03(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-08-03(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-10-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-12-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-13-05(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-14-03(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-15-02(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-16-02(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-17-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-18-04(1)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-19-03(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-20-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-21-05(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-22-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-060-04(1) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
WSO-37-03(1)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-07-03
BSR-06-09(20) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-27(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-28(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-29(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-31(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-33(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-34(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-02-15(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-02-16(9) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-02-17(9) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-02-19(9) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-06-17(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-06-18(9) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-06-19(9) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-06-21(9) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-05-18(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-05-19(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-05-20(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-05-23(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-05-24(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-02-20(3) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
BSR-01-35(3) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-07-01
WO-03-01(5) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WO Wydział Organizacyjny
Dodany: 2020-06-08
WE-04-02(9) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2020-06-03
WE-04-01(9) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2020-06-03
WSO-39-01(18) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-42-01(25) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-40-01(14) Formularz zgłoszenia utraty uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-42-02(18) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-059-01(13) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-059-02(13) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-39-02(7) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-40-02(7) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-059-03(6) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-42-03(9) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-39-03(2) Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-28
WSO-41-01(20) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-02(20) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-03(20) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-04(20) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-43-01(23) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-05(19) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-06(19) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-07(14) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-41-08(8) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-43-02(10) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-068-01(2) Wniosek o nadanie nr ,,PESEL"
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WSO-068-02(2) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-05-27
WBUA-07-01(24) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-09-01(24) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-01-02(29) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-02-02(27) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-02-01(27) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-03-02(27) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-04-02(28) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-04-01(28) Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-01-03(29) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-03-01(27) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-01-01(29) Wniosek o pozwolenie na budowę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-01-04(28) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-03-03(26) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-06-02(22) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-04-03(26) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-08-01(25) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-10-02(23) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-04-04(26) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-04-05(25) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-01-05(24) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-03-04(23) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WBUA-04-06(24) Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2020-05-13
WGOŚ-022-02(1) Ząswiadczenie dotyczące objecia uproszczonym planem lasu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2020-05-13
BCK-002-01(7) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2020-05-11
BCK-001-01(7) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2020-05-11
BCK-003-01(8) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2020-05-11
USC-14-01(11) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2020-05-06
USC-13-01(11) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2020-05-06
USC-11-01(15) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2020-05-06
USC-15-01(7) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2020-05-06
USC-12-02(8) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2020-05-06
USC-12-03(8) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2020-05-06
BSR-03-04(7) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-04-27
BSR-04-07(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-04-27
BSR-03-05(7) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-04-27
BSR-04-09(9) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-04-27
BSR-008-04(8) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-04-27
BSR-03-06(2) Oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-04-27
BSR-009-11(7) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-03-24
BSR-011-01(4) wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-03-24
BSR-011-02(4) załącznik do wniosku o ustalenie prawa dobry start
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-03-24
BSR-009-15(4) załącznik do wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2020-03-24
WSO-45-03(20) Wniosek o wpis do rejestru/pisemna deklaracja/RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WSO-062-01(2) Wniosek o udostepnienie rejestru
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WSO-063-01(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WSO-064-01(2) Oświadczenie o rezygnacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WSO-067-01(1) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WSO-062-02(1) Informacja RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WSO-064-02(1) RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-03-12
WGK-08-02(9) Wniosek o skoordynowanie usytowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2020-02-26
WSO-25-01(27) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-01-30
WSO-26-01(27) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-01-30
WSO-27-01(27) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-01-30
WSO-28-01(27) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-01-30
WSO-30-01(17) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-01-30
WGOŚ-021-01(2)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-021-02(2)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-16-05(3) Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ew. sprzętu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-05-03(4) Zawartość wniosku o uzyskanie pozwolenia.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-05-04(4) Zawartość wniosku zgłoszenia instalacji.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-07-02(3) Zarartość wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-03-05(2) Wniosek o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-09-04(3)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-020-03(1) Wniosek o wyłaczenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-15-01(1) Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-16-06(1) wniosek na sprzet pływajacy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WE-03-01(11) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2019-11-26
WE-03-02(11) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2019-11-26
WE-09-01(11) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-10-10(3) Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-10-11(3) Wniosek o wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory podlegających ograniczeniom handlu nimi
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-10-12(3) Wniosek o wykreślenie z rejestru gatunków dzikiej fauny i flory podlegających ograniczeniom handlu nimi
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-10-13(3) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-14-03(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-14-04(2) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-21-03(2) zawartość_wniosku_o_wpis_do_rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-17(1) Wzór_wniosku_akcyza_2019
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-18(1) 2. Oświadczenie_o_gruntach_rolnych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-19(1) 3. Oświadczenie_o_prowadzeniu_działalności
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-20(1) 4. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie liub wybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-21(1) 5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-22(1) 6. Poświadczenie_dzierżawy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-06-26(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-06-27(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-06-28(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów powinien
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-21-04(1) Urząd Miasta Kalisza – karta usługi publicznej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WSSM-16-03(16)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-16-06(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-01-01(11) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-02(11) Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-03(11) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-04(11) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-05(11) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-06(3) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WGM-07-01(16) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-29
WGM-04-01(13) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-29
WGM-10-01(14) Wniosek o udzielenie 50 procent bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla gruntów przeznaczonych albo wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-12-01(14) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-01-01(15) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-02-01(14) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-03-01(14) Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-05-01(14) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-06-02(15) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-06-01(15) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-08-01(11) Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych w użytkowanie wieczyste.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-09-01(12) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-09-02(12) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-10-02(14) Wniosek o udzielenie 50 procent bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla właściciela lokalu mieszkalnego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-13-01(11) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-11-01(14) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-14-01(14) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-14-03(14) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WSO-29-01(26) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-10-25
WGM-06-06(12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-10-05(11) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WGM-09-04(9) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2019-10-25
WSO-23-01(19) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-10-24
WE-05-01(6) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2019-09-23
WKST-11-01(6) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2019-08-21
KRM-001-01(4) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-08-14
KRM-001-02(4) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-08-14
KRM-001-03(4) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-08-14
KRM-001-04(4) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-08-14
KRM-001-05(4) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-08-14
WKST-017-01(1) wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2019-08-14
WKST-017-02(1) wniosek o przyznanie honorowego tytułu "Mecenas Kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2019-08-14
WSO-061-01(6) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-06
WSO-44-01(6) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-05
WSO-54-03(12) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSO-52-02(6) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSO-53-02(4) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSO-55-03(4) wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSO-56-06(3) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSO-54-04(2) oświadczenie instruktora o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSO-56-08(2) oświadczenie przedsiębiorcy SKP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-08-02
WSSM-026-03(3) wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-08
WSSM-14-02(3) wniosek o otrzyamanie lokalu socjalnego z tytułu orzeczonego wyroku sądowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-08
WSSM-027-01(11) Wniosek o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-03-02(12) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-04-02(10) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-11-02(9) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-025-01(11) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-023-01(7) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-02(6) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-03(6) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-04(6) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-06(4) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSO-57-03(1) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSSM-13-01(10) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-02-03(10) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-07-03(6) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-18-05(12) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-02-07(2) Wniosek o przydział lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-024-02(2) formularz aktualizacyjny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-06-03(2) Wniosek o dobrowolną zamianę mieszkań między najemcami
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-07-07(2) Wniosek o zamianę z urzędu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-10-03(2) wniosek o najem części lokalu zwolnionego przez innego najemcę
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSO-065-01(1) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-065-02(1) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-065-03(1) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WE-02-01(4) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-09-11
WE-01-01(5) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-09-11
WSSM-028-01(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-029-02(2) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-09-08(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-09-09(1) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WKST-10-01(5) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-12-01(4) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-13-01(5) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-16-01(10) Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-01-05(6) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-01-06(6) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WSR-001-01(1)
Wydział: WSR Wydział Strategii i Rozwoju
Dodany: 2018-06-14
WGM-12-01(9) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-03-16
WGOŚ-12-09(1) wnioske o poświadczenie oswiadczenia
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-10(1) oswiadczenie o prowadzeniu gospodarswa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08