WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

WSO-39-01(9) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-11-17
WGK-05-04(5) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-11-08
BCK-002-01(4) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-10-20
BCK-003-01(4) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-10-20
BCK-001-01(3) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-10-18
WF-09-01(18) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-09-01(18) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-10-01(17) Deklaracja na podatek rolny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-10-01(17) Deklaracja na podatek rolny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-11-01(16) Deklaracja na podatek leśny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-11-01(16) Deklaracja na podatek leśny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-09-03(11) Deklaracja na podatek od nieruchomości, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-09-04(11) Deklaracja na podatek od nieruchomości, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-10-03(11) Deklaracja na podatek rolny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-10-04(11) Deklaracja na podatek rolny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-11-03(10) Deklaracja na podatek leśny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-11-04(10) Deklaracja na podatek leśny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-11-05(10) Deklaracja na podatek leśny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-11-06(10) Deklaracja na podatek leśny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-09-05(11) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-09-06(11) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-10-05(11) Deklaracja na podatek rolny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-10-06(11) Deklaracja na podatek rolny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-16
WF-06-02(20) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-06-03(20) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-06-04(20) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-02(18) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-03(18) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-04(18) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-08-02(16) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-08-03(16) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-01(14) Druk deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-02(14) Załącznik do deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-06-01(20) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do 2015 roku.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-01(18) Informacja o gruntach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-08-01(16) Informacja o lasach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-03(14) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-06-06(12) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-06-07(12) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-06-08(12) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-06(12) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-07(12) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-07-08(12) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-08-05(11) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-08-06(11) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-08-07(11) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-04(8) Druk deklaracji obowiązujący od 2016 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-05(8) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2016 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-06(8) Druk deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WF-04-07(8) Załącznik do deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-10-13
WSRK-08-02(1) Zawartość operatu.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-09-27
WKST-16-01(7) Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2017-09-19
WKST-10-01(3) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2017-09-18
WKST-11-01(3) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2017-09-18
WKST-01-05(4) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2017-09-18
WKST-01-06(4) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2017-09-18
WGM-09-01(8) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-12
WGM-09-02(8) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-12
WGM-09-04(5) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-12
WGM-01-01(10) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-08
WGM-02-01(9) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-08
WGM-03-01(9) Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-08
WGM-10-02(9) Wniosek o udzielenie 50 procent bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla właściciela lokalu mieszkalnego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-08
WGM-04-01(6) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-08
WGM-10-05(6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-09-08
WSRK-07-01(6) Zawartość wniosku o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-09-07
WSRK-21-01 (6) Zawartość wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-09-07
WSRK-16-04(2) Wniosek o rejestrację łodzi
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-09-05
WF-12-01(5) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-04
WF-12-01(5) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-04
WF-05-01(14) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-02(14) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-03(14) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-05(14) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-08(14) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-04(14) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-6(14) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-05-09(14) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-13-01(21) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WF-13-01(21) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-09-01
WSRK-10-07(2) Wniosek o wpis do rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-08-30
WSRK-10-08(2) Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-08-30
WSRK-10-09(2) Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-08-30
WBUA-07-01(13) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-09-01(14) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-01-02(18) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-02-02(15) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-02-01(15) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-03-02(16) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-04-02(15) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-04-01(15) Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-01-03(18) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-03-01(16) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-01-01(18) Wniosek o pozwolenie na budowę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-01-04(17) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-03-03(15) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-05-02(11) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-06-02(11) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-04-03(13) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-10-02(13) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-04-04(13) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-04-05(12) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-01-05(13) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-03-04(12) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
WBUA-04-06(11) Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-08-29
BSR-06-09(13) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
WSO-54-02(10) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-16
WSO-54-03(8) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-06(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-08(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-09(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-10(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-11(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.  - na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-13(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-009-14(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-18(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-19(3) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-20(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-22(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-23(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-24(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-25(3)  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-26(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-27(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-28(3) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-30(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-31(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-32(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-33(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-01-34(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-09(3)  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-10(3) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-11(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-12(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-13(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-14(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-15(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-16(3) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-18(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów (emerytura lub renta) w KRUS - dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-02-19(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-03-04(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-04-05(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-04-06(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-04-07(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-04-08(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-03-05(2) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-04-09(2) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-10(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-11(2) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-12(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-14(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-15(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-16(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-17(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-18(2) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-20(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów  z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-21(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-06-22(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-008-03(2) Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-008-04(2) Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-10(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-11(2) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-12(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-13(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-14(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-15(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-16(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-17(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY - na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-18(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-19(2) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-20(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-21(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-22(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-23(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
BSR-05-24(2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY  - na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-08-16
WSO-15-01(13) Wniosek o zmianach konstrukcyjnych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-23-01(14) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-25-01(17) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-26-01(17) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-27-01(17) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-28-01(17) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-29-01(17) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-01(10) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-02(10) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-03(10) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-04(10) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-42-01(14) Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-45-03(9) Wniosek - wpis do rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-45-04(9) Deklaracja - wpis do rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-45-05(9) Oświaczenie - (powrót do rejestru wyborców m. Kalisza)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-45-06(6) Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-45-07(6) Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (obywatel UE)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-05(9) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-06(9) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-40-01(7) Formularz zgłoszenia utraty uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-30-01(7) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-41-07(4) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-42-02(7) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-059-01(5) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-059-02(5) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-14
WSO-01-01(13) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-02-01(13) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-03-01(13) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-04-01(12) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-06-01(11) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-06-01(11) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-07-01(12) Wniosek o wtórnik karty pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-08-01(12) Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-09-01(13) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-10-01(10) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-10-01(10) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-11-01(10) Wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-11-01(10) Wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-12-01(12) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-13-01(10) Wniosek zgłoszenia sprzedaży, darowizny pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-14-01(11) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-16-01(11) Wniosek montaż, demontaż inst.LPG
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-18-01(10) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-19-01(12) wniosek zmiana
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-20-01(11) Wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-22-01(11) Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-07-02(11) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-08-02(11) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-06-03(10) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-10-03(9) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-11-03(9) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-12-02(11) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-13-02(9) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-14-02(10) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-17-01(9) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-19-02(11) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-20-03(10) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-21-03(10) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-22-03(10) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-05-03(12) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-01-03(6) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-02-03(6) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-03-03(6)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-05-04(6)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-04-03(6)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-09-03(6)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-21-04(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-18-03(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-11
WSO-36-01(7) Wniosek o wydanie duplikatu dokumentów z ewidencji działalności gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-09
WSO-37-01(9) Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-09
WSO-38-01(7) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-09
WSO-52-01(6) Wniosek o uzyskanie zezwolenia na nabicie numeru (nadwozia, podwozia, itd.)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-04
WSO-53-01(7) Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-04
WSO-56-01(7) Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-04
WSO-56-02(7) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-04
WSO-55-02(6) Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-04
WSO-57-02(6) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-08-04
WSSM-16-03(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-07-28
WSSM-16-04(5)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-07-28
WBUA-08-01(15) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WGM-12-01(8) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-05-01(8) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-06-02(9) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-06-01(9) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-07-01(10) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-08-01(6) Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych w użytkowanie wieczyste.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-13-01(6) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-11-01(8) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-14-01(9) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-14-02(9) Oświadczenie.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-14-03(9) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-06-06(6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WF-01-01(10) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-07-10
WF-01-01(10) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-07-10
BSR-07-01(6) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
WF-03-02(7) WF - 03 - 1
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-07-10
WF-02-02(12) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-06-28
WSRK-05-01(6) Zawartość wniosku o uzyskanie pozwolenia.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-28
WSRK-05-02(6) Zawartość wniosku zgłoszenia instalacji.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-28
WSSM-13-01(5) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSSM-18-05(8) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSSM-020-01(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSSM-021-01(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WE-03-01(7) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WE-03-02(7) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WE-09-01(7) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WE-01-01(3) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-01(7) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-02(7) Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-03(7) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-04(7) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-05(7) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSO-43-01(10) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-12(4) zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-13(4) zawartość wniosku p wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-14(4) Zawartość wniosku na transport odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-15(4) zawartość wniosku o zezwolenie na wytwarzanie odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-16(4) informacja do rejestru zwolnionych z zezwolenia
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSSM-027-01(5) Wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-03-02(5) wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-04-02(4) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-11-02(4) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-025-01(5) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WGK-02-01(7) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-05-26
WGK-11-01(6) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-05-26
WGK-015-01(5) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-05-26
WSRK-12-05(1) OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-05-10
WSRK-12-06(1) WNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-05-10
WE-04-02(3) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-04-13
WE-05-01(2) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-04-13
WE-04-01(3) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-04-13
WSRK-03-04(1)
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-02-28
WSRK-09-03(2) Wniosek refundacja 2017
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-02-22
USC-11-01(10) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-07
USC-14-01(6) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-13-01(6) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-15-01(1) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-12-02(1) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-12-03(1) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
WGK-01-01(7) Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-12-06
WKST-04-04(4) Wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2016-12-06
WSRK-13-04(7) Poświadczenie dzierżawy.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-13-01(7) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-13-05(4) Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-13-06(4) Oświadczenie o gruntach rolnych
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WGK-03-06(8) Spis dokumentów operatu technicznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-07(8) Sprawozdanie techniczne
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-10(8) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-01(8) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-02(8) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-03(8) Wytyczne techniczne - geod. inw. obiektów budowlanych, aktualizacja GESUT
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-04(8) Wytyczne techniczne - mapa do celów projektowych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-05(8) Wytyczne techniczne - mapa z proj. podziału, inna mapa do celów prawnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-12(8) Informacja do ww. umowy
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-11(8) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-13(7) Zgłoszenie prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-14(7) Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WSSM-09-02(9) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-09-03(4) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-028-01(2) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-029-01(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-14-01(9) Wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-14
WSSM-026-01(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-14
WGK-08-02(2) Wniosek o skoordynowanie usytowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-10-10
WSSM-02-05(6) Oświadczenie o braku tytułu do innego lokalu lub działki.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-03(6) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-04(6) Oświadczenie o przedstawieniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania wraz z wnioskodawcą.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-02(6) Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-06(3) wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08
KRM-001-01(2) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-02(2) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-03(2) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-04(2) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-05(2) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
WSSM-07-05(4) Oświadczenie o braku tytułu do innego lokalu lub działki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-03(4) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-04(4) Oświadczenie o przedstawieniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania wraz z wnioskodawcą.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-02(4) Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-022-01(2) wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-06(1) wniosek o zamianę z urzędu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-06-02(1) Wniosek o dobrowolna zamianę mieszkań
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-10-02(1) wniosek o najem czzęści lokalu zwolnionego przez innego najemcę
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-023-01(3) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-02(2) Oświadczenie rodzica
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-03(2) Oświadczenie osoby uczącej się, która ukończyła 18. rok życia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-04(2) Oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-05(2) Oświdczenie rodzica odbierającego Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-19-01(5) Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-16
WSSM-19-03(5) Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-16
WSSM-19-04(5) Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-16
WSRK-14-01(5) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-04-27
WSSM-024-01(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-04-07
WKST-12-01(2) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2015-07-09
WKST-13-01(4) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2015-07-09
WE-02-01(2) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2014-12-08