WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WSSMLista załączników

WSSM-031-02(3) WSSM-031-01(1) Wniosek o wydanie KKM/Duplikatu KKM
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-17
WSSM-16-03(17)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-06
WSSM-16-06(7)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-06
WSSM-01-03(19) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-09-20
WSSM-01-04(19) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-09-20
WSSM-01-05(19) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-09-20
WSSM-01-06(11) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-09-20
WSSM-01-11(5) Potwierdzenie wydatków na lokal mieszkalny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-09-20
WSSM-01-12(5) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-09-20
WSSM-023-01(9) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-02(8) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-03(8) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-04(8) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-028-01(9) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-06(6) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-029-02(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-09-09(5) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-023-07(2)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-09-10(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-13-01(14) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-18-05(15) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-03-02(16) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-04-02(14) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-027-02(4) wniosek o zamianę lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-024-04(3) FORMULARZ AKTUALIZACJI WNIOSKU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-06-05(3) DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-07-09(3) ZAMIANA Z URZĘDU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-02-09(4) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-10-05(3) PRZYLEGŁOŚĆ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-18
WSSM-11-02(13) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-025-02(4) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-026-05(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-14-04(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-10-17
WSSM-030-01(10) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-03-18