WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WSSMLista załączników

WSSM-01-03(20) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-01-04(20) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-01-05(20) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-01-06(12) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-01-11(6) Potwierdzenie wydatków na lokal mieszkalny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-01-12(6) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-02-09(5) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-023-01(10) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-023-02(9) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-023-03(9) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-023-04(9) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-023-06(7) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-023-07(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-02-13
WSSM-024-04(4) FORMULARZ AKTUALIZACJI WNIOSKU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-025-02(5) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WSSM-026-05(5)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WSSM-027-02(5) wniosek o zamianę lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-028-01(9) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-029-02(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-03-02(17) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-030-01(11) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2022-03-18
WSSM-031-02(3) WSSM-031-01(1) Wniosek o wydanie KKM/Duplikatu KKM
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-17
WSSM-04-02(15) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-06-05(4) DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-07-09(4) ZAMIANA Z URZĘDU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-09-09(5) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-09-10(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-01-03
WSSM-10-05(4) PRZYLEGŁOŚĆ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-10-06(1) UZYSKANIE LOKALU NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKÓW LOKALU SAMODZIELNEGO DODATKOWO DO JUŻ ZAJMOWANEGO MIESZKANIA
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-11-02(14) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WSSM-13-01(15) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12
WSSM-14-04(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-04-08
WSSM-16-03(18)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-06
WSSM-16-06(8)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2023-10-06
WSSM-18-05(16) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2024-03-12