WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WSSMLista załączników

WSSM-030-01(6) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2020-04-29
WSSM-16-03(16)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-16-06(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-01-01(11) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-02(11) Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-03(11) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-04(11) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-05(11) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-01-06(3) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-08
WSSM-026-03(3) wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-08
WSSM-14-02(3) wniosek o otrzyamanie lokalu socjalnego z tytułu orzeczonego wyroku sądowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-08
WSSM-027-01(11) Wniosek o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-03-02(12) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-04-02(10) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-11-02(9) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-025-01(11) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-07-04
WSSM-023-01(7) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-02(6) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-03(6) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-04(6) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-06(4) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-13-01(10) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-02-03(10) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-07-03(6) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-18-05(12) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-02-07(2) Wniosek o przydział lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-024-02(2) formularz aktualizacyjny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-06-03(2) Wniosek o dobrowolną zamianę mieszkań między najemcami
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-07-07(2) Wniosek o zamianę z urzędu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-10-03(2) wniosek o najem części lokalu zwolnionego przez innego najemcę
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-028-01(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-029-02(2) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-09-08(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-09-09(1) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24