WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WKSTLista załączników

WKST-018-01(1) uchwałą
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-02(1) regulamin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-03(1) opis dziedzin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-04(1) wniosek pdf
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-05(1) wniosek
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-06(1) karta kryteriów
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-07(1) program "Kapitał dla kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-08(1) klauzula informacyjna
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-09(1) regulamin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-10(1) opis dziedzin
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-11(1) wniosek pdf
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-12(1) wniosek
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-13(1) karta kryteriów
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-14(1) program "Kapitał dla kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-018-15(1) klauzula informacyjna
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2022-05-20
WKST-01-05(8) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-01-06(8) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-017-01(3) wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-017-02(3) wniosek o przyznanie honorowego tytułu "Mecenas Kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-16-01(11) Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-06(2) wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-07(2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-08(2) Oświadczenie de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-09(2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-10(2) Oświadczenie dla wszystkich podmiotów, dla których dotacja będzie stanowić pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-11(2) oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-13-01(6) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-03-17
WKST-11-01(7) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2019-08-21
WKST-10-01(7) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-12-01(5) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23