WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WGKLista załączników

WGK-03-10(25) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-03-01(25) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-03-02(25) Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-03-11(25) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-05-04(21) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-03-13(24) Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzpełniające
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-11-16
WGK-08-03(6) WNIOSEK o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-09-01
WGK-08-04(6) Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant drogą elektroniczną
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-09-01
WGK-08-05(6) WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-09-01
WGK-01-02(9) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-07-04
WGK-04-02(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-13-01(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-14-01(2) oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2023-03-16
WGK-015-02(6) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-08-24
WGK-02-01(23) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-05-23
WGK-11-02(1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2022-05-23