WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WGKLista załączników

WGK-02-01(20) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-30
WGK-03-10(20) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-01(20) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-02(20) Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-11(20) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-13(19) Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzpełniające
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-015-02(4) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-03
WGK-05-04(16) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-06-16
WGK-01-02(4) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-06-15
WGK-01-03(2) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-06-15
WGK-11-01(15) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-05-12
WGK-08-03(2) WNIOSEK o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-01-14
WGK-08-04(2) Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant drogą elektroniczną
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-01-14
WGK-08-05(2) WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-01-14