WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WGKLista załączników

WGK-02-01(15) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-10-24
WGK-015-01(12) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-10-24
WGK-03-06(14) Spis dokumentów operatu technicznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-07(14) Sprawozdanie techniczne
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-10(14) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-01(14) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-02(14) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-03(14) Wytyczne techniczne - geod. inw. obiektów budowlanych, aktualizacja GESUT
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-04(14) Wytyczne techniczne - mapa do celów projektowych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-05(14) Wytyczne techniczne - mapa z proj. podziału, inna mapa do celów prawnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-12(14) Informacja do ww. umowy
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-11(14) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-05-04(11) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-13(13) Zgłoszenie prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-14(13) Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-08-02(7) Wniosek o skoordynowanie usytowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-01-01(13) Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-21
WGK-11-01(10) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-18