WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WGOŚLista załączników

WGOŚ-19-01(3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-07(2) wniosek o rezerwację numeru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-08(2) wniosek o rezerwacje jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-09(2) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-10(2) dane jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-11(2) oświadczenie -pouczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-12(2) dane jednostki rejestracja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-13(2) dane jednostki rezygnacja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-14(2) armator
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-15(2) własciciel
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-16(2) wnioskujacy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-16-17(2) przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-21-06(2) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-21-09(1) wniosek o wpis do rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-21-10(1) wniosek o wykreślenie z rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-15-03(1) Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-022-05(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-29
WGOŚ-07-02(6) Zarartość wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-03(5) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-04(5) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-07-03(3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-14-05(3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-020-06(2) wniosek odrolnienie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-11-03(3) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-12-23
WGOŚ-024-03(2) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne deklaracja A
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-26
WGOŚ-024-04(2) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne deklaracja B
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-26
WGOŚ-10-20(3) RODO
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-10-21(2) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-025-01(1) WNIOSEK o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-025-02(1) O wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-10-22(1) ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-21
WGOŚ-021-01(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-021-02(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-18(3) 2. Oświadczenie_o_gruntach_rolnych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-19(3) 3. Oświadczenie_o_prowadzeniu_działalności
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-20(3) 4. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie liub wybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-21(3) 5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-22(3) 6. Poświadczenie_dzierżawy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-05-07(2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-021-03(2) Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kalisza.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-028-01(1) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-028-02(1) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie lub utrzymanie psa rasy agresywnej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-13-23(1) wzór wniosku na akcyzę
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-029-01(1) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów wykonania przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-19
WGOŚ-03-09(1) Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-10-14
WGOŚ-027-01(1) wniose o decyzje środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-16
WGOŚ-027-02(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-16
WGOŚ-026-01(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-02(1) KUP decyzja środowiskowa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-03(1) wniosek o decyzję środowiskową
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-026-04(1) KUP decyzja środowiskowa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2022-09-12
WGOŚ-06-29(1) zawartość wniosku na wytwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-30(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-31(1) zawartość wniosku na przetwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-32(1) zawartość wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-33(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-09-04(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-09-06(1) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-09-07(1) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-18-01(1) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-20-01(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-08-28
WGOŚ-12-09(2) wnioske o poświadczenie oswiadczenia
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-10(2) oswiadczenie o prowadzeniu gospodarswa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-11(1) Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o istnieniu gospodarstwa rolnego
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15