WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

BSRLista załączników

BSR-05-23(13) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-05-24(13) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-01-33(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-06-21(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-01-31(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-02-19(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-01-34(12) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-03-06(4) Oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-06-09(23) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-02-21(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-06-17(12) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-06-25(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO obowiązujący od 01.01.2024r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-03-04(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-01-36(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-04-07(12) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31.12.2023R.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-04-10(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2024R.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-05-18(13) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-014-01(1) Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-05-19
BSR-02-16(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-06-18(12) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-10
BSR-01-28(12) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-04-11(1) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2024R.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-05-19(13) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-02-20(5) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-01-35(5) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04
BSR-04-09(12) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-09
BSR-03-05(9) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-015-01(1) wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2024-01-23
BSR-012-01(2) wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-06-16
BSR-010-03(1) zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym umowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r., o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-03
BSR-008-04(10) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2023-10-04