WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

BSOLista załączników

BSO-10-01(1) Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-15-01(1) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-15-02(1) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-10-02(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-15-03(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-11-01(1) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-11-02(1) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-11-03(1) Klauzula RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-21-01(1) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/UKR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-21-02(1) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/RUS
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-21-03(1) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/UKR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-21-04(1) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/RUS
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-14-01(1) Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-14-02(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający pełny lub częściowy odpis danych dotyczący osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-29
BSO-04-01(1) BSO-04
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-05-01(1) BSO-05
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-09-01(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-09-01(1) Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-01(1) CEIDG-1 - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-02(1) CEIDG-MW
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-03(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-04(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-05(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-06(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-07(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-08(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-07-09(1)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-01(1) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działlaności Gospodarczej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-02(1) CEIDG-MW
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-03(1) CEIDG-PN
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-04(1) CEIDG-POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-05(1) CEIDG-RB
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-06(1) CEIDG-RD
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-07(1) CEIDG-SC
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-08(1) CEIDG-ZS
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-08-09(1) CEIDG- Wzór pełnomocnictwa
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-01-01(1) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działności Gospodarczej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-01-02(1) CEIDG-POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-01-03(1) CEIDG- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-02-01(1) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-02-02(1) CEIDG- wzór pełnomocnictwa
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-02-03(1) CEIDG- POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-03-01(1) CEIDG-1
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-03-02(1) CEIDG- POPR
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-03-03(1) CEIDG- WP
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-26
BSO-17-01(1) Pełnomocnictwo
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-06-01(1) BSO-06
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-17-02(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-19-01(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-23-01(1) Wniosek o udostepnienie informacji o danych wyborcy przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-12-01(1) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-23-02(1) Informacja RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-20-01(1) Wniosek o nadanie nr ,,PESEL"
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-20-02(1) Klauzula RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-20-03(1) Pełnomocnictwo
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-17-03(1) WNIOSEK
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-22-01(2) Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Na podstawie art. 19 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t.j)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-24-01(1) Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-25-01(1) Oświadczenie wyborcy o powrocie
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-25-02(1) RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
WSO-45-12(1) Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Na podstawie art. 19a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t.j)
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
WSO-45-13(1) RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-19
BSO-16-01(1) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-02(1) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-03(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-04(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-18-01(1) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-05(1) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-06(1) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-07(1) Pełnomocnictwo
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-16-08(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-18-02(1) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18
BSO-18-03(1) PEŁNOMOCNICTWO 2023
Wydział: BSO Biuro Spraw Obywatelskich
Dodany: 2024-01-18