WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WKLista załączników

WK-017-01(2) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-14
WK-018-01(2) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-014-01(2) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-006-01(2) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-018-02(2) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-019-01(2) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-013-01(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-008-01(2) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-015-01(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-016-01(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-014-02(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-004-01(2) pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-022-01(2) wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-022-02(2) oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-016-02(2) WNIOSEK
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-006-02(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-011-01(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-008-02(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-009-01(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-010-01(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-007-01(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-007-02(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-006-03(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-015-02(2) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-004-02(2) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-019-02(2) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-011-02(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-012-01(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-013-02(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-008-03(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-009-02(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-010-02(2) Wniosek
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-010-03(2) Wniosek dodatkowa tablica
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-13
WK-001-01(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-002-01(2) Pełonom
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-003-01(2)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-005-01(2) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-001-02(2) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-002-02(2) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-003-02(2) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-005-02(2) Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-02-09
WK-021-01(1) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-020-01(1) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-021-02(1) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-020-02(1) Oświadczenie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-020-03(1) Wniosek o rejestrację
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-062-01(1) Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-062-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-063-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-063-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-065-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-065-02(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-064-01(1) Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-064-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-11
WK-049-01(1) Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-050-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-050-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-051-01(1) KUP Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-051-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-051-03(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-051-04(1) Oświadczenie o wykorzystywaniu aplikacji mobilnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-051-05(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-051-06(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-052-01(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-053-01(1) Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-053-02(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-01(1) Wniosek o zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką z powodu zmiany pojazdu
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-03(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-054-04(1) Oświadczenie o wykorzystywaniu aplikacji mobilnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-055-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-055-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-056-01(1) Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-056-02(1) Wykaz przystanków komunikacyjnych
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-057-01(1) Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-057-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-058-01(1) Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-058-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-058-03(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-01(1) Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-02(1) Oświadczenie osoby zarządzającej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-03(1) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-04(1) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-05(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-06(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-07(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-059-08(1) Oświadczenie o liczbie zatrudnionych kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-060-01(1) Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-060-02(1) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-061-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.doc
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-061-02(1) Oświadczenie o braku druku
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-10
WK-023-01(1) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-025-01(1) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-029-01(1) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-026-01(1) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-027-01(1) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-030-01(1) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-028-01(1) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-044-01(3) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-043-01(2) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-039-01(3) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-042-01(2) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-040-01(2) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-042-02(2) oświadczenie instruktora
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-041-01(2) wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-040-02(2) oświadczenie przedsiębiorcy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-035-01(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-035-02(2) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-035-03(2) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-036-01(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-036-02(2) Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-036-03(2) Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania przewozów na linii regularnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-037-01(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-037-02(2) Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-01(2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-02(2) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-03(2) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-04(2) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-05(2) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-038-06(2) Wniosek o pobranie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-031-01(1) Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-03(1) Wykaz pojazdów.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-04(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-033-05(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-032-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-032-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-032-03(1) Oświadczenie osoby zarządzającej.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-01(1) Wniosek o udzielenie licencji taxi
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-04(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-05(1) Oświadczenie o wykorzystywaniu aplikacji mobilnej
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-06(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-034-07(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-045-01(1) Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-045-02(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-045-03(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-01(1) Zgłoszenie zmiany dotyczącej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-04(1) Wykaz zmienianych pojazdów
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-046-05(1) Wykaz kierowców
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-047-01(1)
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-048-01(1) Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09
WK-048-02(1) Oświadczenie o braku druku licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewzou osób
Wydział: WK Wydział Komunikacji
Dodany: 2024-01-09