Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.Szczegóły karty

WGOŚ-15 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Malicka Marlena, Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

 • dane osobowe wnioskodawcy

Załączniki:

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb (oryginał)
 • fotografia 1 szt.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów :
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 29, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej Rolnictwa i Leśnictwa

Ratusz I piętro, pokój nr 29A, 31,  tel. 062 7654 407 lub 06 7654 411

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • Karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego zostanie wręczona osobiście


Opłaty

10

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu,
  Główny Rynek 20 oraz przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta)

 • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154

Tryb odwoławczy


Od postanowienia o odmowie wydania karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia. Strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 765 44 10


Podstawa prawna

 1. Art. 7 ust. 2 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . z 2022r., poz.883 )

 2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.2000)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-29 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:15:23 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2023-12-08 03:05:07 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-06-01 - 2023-06-01 11:09:15
  Przez: Biczkowska Agata
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-20 - 2023-01-02 07:15:23
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-06-14 - 2022-10-20 12:23:57
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-11-28 - 2022-10-18 08:23:08
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-11-26 - 2019-11-29 14:08:53
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-30 - 2019-11-27 07:52:41
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-01-12 - 2018-07-30 10:55:48
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-09-04 - 2018-02-22 08:26:05
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-09-06 06:09:56
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-12-05 11:39:55
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-06-08 - 2016-04-27 12:26:36
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-07-15 - 2015-06-25 08:02:16
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2014-05-06 - 2014-07-15 08:18:53
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2013-11-15 - 2014-05-09 10:18:22
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja