PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWYSzczegóły karty

WBUA-07 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-06-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY
Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Miłek Sławomir

Osoba Nadzorująca: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeniesienie decyzji;
  • Załączniki wymienione we wzorze wniosku;
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 76-54-378

Termin

do 1 miesiąca

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

Decyzja zostaje przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

56,00 zł, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce złożenia odwołania:
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44

Informacje dodatkowe

mail: wbua@um.kalisz.pl tel: (62) 76-54-354, 76-54-355, 76-54-397, 76-54-398.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2015, poz. 199);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-06-11 Przez: Miłek Sławomir
Akceptowany dnia: 2015-07-29 10:26:32 Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
Generowany dnia: 2024-06-22 13:16:35 Przez: Gość