KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENUSzczegóły karty

WGK-08 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Pawłowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Załączniki:

1. Dokumentacja z projektem co najmniej w 2 egzemplarzach.
2. Geodezyjne opracowanie inwestycji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
III piętro p. 58, tel. 62 7654 307

Termin

Narada koordynacyjna odbywa się w każdą środę od godz. 8.
Termin załatwienia - do 14 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1.Wypełnij i złóż wniosek .
2.Odbierz i opłać dowód obliczenia opłaty.
3.Odbierz dokumentację.

Opłaty

150,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza

Opłata po otrzymaniu dowodu obliczenia opłaty w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

art. 28b-c i art. 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn. zm.).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 536/2016 z dnia 21 września 2016 w sprawie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w sprawie narad koordynacyjnych

Załączniki

Dodany dnia: 2019-06-24 Przez: Pawłowska Dorota
Akceptowany dnia: 2019-06-24 06:18:17 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-08-23 21:36:05 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-06-20 - 2019-06-24 06:18:17
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-04-24 - 2018-06-20 10:53:23
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-12-22 - 2018-04-25 07:51:57
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-11-20 - 2017-12-27 11:33:53
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-10-10 - 2017-11-29 11:21:10
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-10-03 - 2016-10-12 07:59:42
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-10-23 - 2016-10-04 08:18:44
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-04-21 - 2015-12-09 08:34:20
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-08-04 - 2015-04-22 08:56:09
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-07-23 - 2014-08-04 15:03:23
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2012-12-31 - 2014-07-23 10:12:20
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja