ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW Szczegóły karty

WGK-09 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-02-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Olejnik Aleksandra

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej o zmianę klasyfikacji gruntów ze wskazaniem położenia, obrębu geodezyjnego i nr działki.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71,
tel. 62 7654 376 lub 62 7654 385

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentacji gleboznawczej.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złóż wniosek.
 2. Odbierz upoważnienie klasyfikatora do czynności.
 3. Odbierz zawiadomienie o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 4. Odbierz decyzję o ustaleniu klasyfikacji.

Opłaty

Opłata skarbowa 10.00 zł na konto mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Koszt wykonania: analizy materiałów z zasobu, czynności klasyfikacyjnych w terenie, projektu ustalenia klasyfikacji ponosi wnioskodawca

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kaliszu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 • wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 roku Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.),
 • § 66, 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 roku, Nr 1246).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-02-07 Przez: Olejnik Aleksandra
Akceptowany dnia: 2015-04-24 15:22:01 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-03-04 05:37:17 Przez: Gość