UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W FORMIE WYPISU - WYPISU I WYRYSU - WYRYSU Szczegóły karty

WGK-01 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W FORMIE WYPISU - WYPISU I WYRYSU - WYRYSU

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Wyrembak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie:
• Wniosek o wydanie: wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza (formularz EGB)


Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin


Wypis z ewidencji gruntów, budynków i lokali - niezwłocznie, jednak nie później niż w kolejnym dniu.
Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków - do 10 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek w pok. 71, III piętro, Główny Rynek 20.
 3. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty
 4. Odbierz dokument po okazaniu dowodu wpłaty opłaty.

Opłaty

40,00 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego.

50.00 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego.

24,00 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego - wypis o niepełnej treści

30,00 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - wypis o niepełnej treści

140,00 zł -wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego.

150,00 zł -wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego.

25,00 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

30,00 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

15,00 zł - wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

20,00 zł - wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

105,00 zł -wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego.

110,00 zł – wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego.

10 zł- 20 zł -opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres (opłata uzależniona od wagi przesyłki).

15 zł- uproszczony wypis z rejestru gruntów

 5 zł - wypis z wykazu działek

 5 zł - wypis z wykazu podmiotów

 • Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a  na konto PKO BP S.A. nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy


brak

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna • art.40b ust.1 pkt 2, art.40d, 40e  ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-10-24 Przez: Chojnacka Maria
Akceptowany dnia: 2019-10-24 12:54:09 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-11-22 01:11:57 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-21 - 2019-10-24 12:54:09
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-12-12 - 2019-06-21 10:27:16
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-05-29 - 2018-12-12 13:25:53
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-05-29 08:53:44
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-11-14 - 2018-01-03 11:27:15
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-11-29 11:23:12
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-12-06 13:23:50
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-04-23 - 2016-03-04 08:45:23
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-07-30 - 2015-04-24 15:19:17
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-04-16 - 2014-07-31 14:00:46
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-02-07 - 2014-04-18 08:00:21
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2011-11-29 - 2014-02-14 13:57:19
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja