UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU NA DRUKU ZUS RP-7 DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Szczegóły karty

WE-06 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2011-10-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU NA DRUKU ZUS RP-7 DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Nowicz Beata

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zainteresowanego zawierający następujące elementy treści:
  • nazwisko i imię,
  • poprzednio używane nazwiska (dla mężatek nazwisko panieńskie),
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego.
 • Kserokopia świadectwa pracy lub wyszczególnione we wniosku dane:
  • miejsce zatrudnienia,
  • dokładny okres zatrudnienia,
  • wymiar czasu pracy.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1 A, Kalisz
Wydział Edukacji
ZŁOŻENIE DOKUMENTU:
Wniosek może być sporządzony samodzielnie przez interesanta lub na druku dostępnym w urzędzie przy ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 113 lub 109
ODBIÓR DOKUMENTU:
I piętro, pokój Nr 113, tel.: 062 50 49 734
Zaświadczenie zostanie przesłane listem za potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru zaświadczenia. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 062 50 49 734.

Termin

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zawiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent określają przepisy ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 z późn.zm.).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2011-10-20 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-12-08 14:52:29 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2024-06-22 13:54:24 Przez: Gość