UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACYSzczegóły karty

WE-07 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-07-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Wawrzyniak Aneta

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty


Wniosek zainteresowanego zawierający następujące elementy treści: nazwa i adres pracodawcy, okres zatrudnienia, stanowisko.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Wydział Edukacji, I piętro, pokój 113
ODBIÓR DOKUMENTÓW:
Wydział Edukacji, I piętro, pokój 113, tel. 062 36 66 612, awawrzyniak@um.kalisz.pl

Termin


Do 14 dni od złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy


Uzyskanie świadectwa pracy.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe


Uzyskanie świadectwa pracy dla byłych nauczycieli zatrudnionych przez Wydział Oświaty oraz dla pracowników administracji i obsługi ze zlikwidowanych placówek: ZOPiŻ, ZOPO, MZEASz.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1862, zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 912)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-07-12 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2023-07-12 11:06:39 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-05-23 21:09:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-05-27 - 2023-07-12 11:06:39
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-04-29 - 2022-06-07 12:43:14
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-23 - 2021-06-17 12:31:29
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja