ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-12 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-12-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Paprzycka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

  • Wniosek osoby uprawnionej ze wskazaniem nieruchomości rozgraniczanych - położenia, obrębu ewidencyjnego i nr działek rozgraniczanych, pokwitowanie wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376

Termin

  • Do 30 dni wydanie postanowienia wszczynającego postępowanie administracyjne.
  • Do 30 dni po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów następuje wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości bądź umarzającej postępowanie i przekazanie sprawy do sądu.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Odbierz postanowienie o wszczęciu postępowania.
3. Odbierz decyzję zatwierdzająca rozgraniczenie lub umarzającą postępowanie.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa na konto mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

  • Jeżeli jesteś niezadowolony z przebiegu rozgraniczenia możesz po otrzymaniu decyzji zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45 poz. 453)
  • Część I ust.53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.U.2012 poz. 1282 z późn.zm.).

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2012-12-31 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-07-31 13:45:00 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2021-12-01 02:39:51 Przez: Gość