ZAMÓWIENIE NA MATERIAŁY  ZASOBU Szczegóły karty

WGK-05 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-02-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMÓWIENIE NA MATERIAŁY  ZASOBU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty


Zamówienie na materiały zawierające: dane wnioskodawcy, nazwę podmiotu do którego adresowany jest wniosek oraz określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362

Termin


Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy 1. Złóż wniosek;
 2. Odbierz rachunek;
 3. Opłać rachunek;
 4. Przedstaw dowód wniesienia opłaty;
 5. Odbierz zamówione materiały.

Opłaty

Mapa zasadnicza w formie kopii:

 • 30,00 zł - A4
 • 45,00 zł - A3
 • 60,00 zł - A2
 • 75,00 zł - A1

Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej:

 • 37,50 zł – 1 ha

Mapa ewidencyjna w formie kopii:

 • 9,00 zł - A4
 • 13,50 zł - A3
 • 18,00 zł - A2
 • 22,50 zł - A1

Mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej:

 • 11,25 zł – 1 ha

Kopia dokumentu z zasobu:

 • 7,00 zł – za każdy arkusz A4

Opłata po otrzymaniu rachunku w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a
lub na konto mBank S.A. nr: 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

modgik@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • ·art. 40 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • ·Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).
 • ·Załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 37, poz. 333).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-02-07 Przez: Zalewska Anna
Akceptowany dnia: 2014-08-01 09:02:13 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-01-28 06:11:09 Przez: Gość