EkshumacjaSzczegóły karty

BCK-002 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-08-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ekshumacja
Historyczny

Wydział: Biuro Cmentarza Komunalnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Jaśkiewicz Witoń Renata

Osoba Nadzorująca: Kozanowska Daria

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie czynności ekshumacyjnych, zgodnie z drukiem BCK-02-01

2. Załączniki:

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na ekshumację zwłok - do wglądu/ kserokopia ( przed wydaniem decyzji wymagany jest odpis aktu zgonu USC właściwego do zarejestrowania zgonu osoby ekshumowanej).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Poznańska 183-185

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

j.w.

Informacje o przebiegu sprawy:

BCK , tel./fax (62) 767-16-80

Sprawa załatwiana jest na miejscu.

Termin

Niezwłocznie, po ustaleniu terminu wnioskodawcy z zarządcą cmentarza.

Sposób załatwienia sprawy

Po przedłożeniu dokumentów w Biurze ustalone zostaną szczegółowe warunki przeprowadzenia ekshumacji.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

 Brak.

Informacje dodatkowe

Od dnia 11.05.2020r. do odwołania preferowane formy komunikacji i załatwienia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego , ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2020r. poz.1947).
  2. Uchwała Nr XV/235/2019 Rady Miasta  Kalisza z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.9130).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( Dz.U. z 2021r. Nr 153, poz.1910 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r. Nr 75, poz.405).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-08-25 Przez: Jaśkiewicz Witoń Renata
Akceptowany dnia: 2022-11-28 13:51:25 Przez: Kozanowska Daria
Generowany dnia: 2024-03-04 23:54:08 Przez: Gość