UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU NA DRUKU ZUS RP-7 DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Szczegóły karty

WE-06 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU NA DRUKU ZUS RP-7 DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Pluta Justyna

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zainteresowanego zawierający następujące elementy treści:
  • nazwisko i imię,
  • poprzednio używane nazwiska (dla mężatek nazwisko panieńskie),
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego.
 • Kserokopia świadectwa pracy lub wyszczególnione we wniosku dane:
  • miejsce zatrudnienia,
  • dokładny okres zatrudnienia,
  • wymiar czasu pracy.

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1 A, Kalisz
ZŁOŻENIE DOKUMENTU:
Wniosek może być sporządzony samodzielnie przez interesanta lub na druku dostępnym w urzędzie przy ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 111
ODBIÓR DOKUMENTU:
I piętro, pokój Nr 111, tel.: 062 50 49 730
Zaświadczenie zostanie przesłane listem za potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru zaświadczenia. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 062 50 49 730.

Termin

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2021-07-02 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2022-06-07 12:43:32 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-07-13 14:45:50 Przez: Gość