Uzyskanie  zaświadczenia dotyczącego objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu.Szczegóły karty

WGOŚ-022 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-05-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie  zaświadczenia dotyczącego objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward, Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek sporządzony przez interesanta zawierający:
- dane osobowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
- dane dotyczące terenu (nr działki, powierzchnia, obręb geodezyjny, miejscowość ,ulica, gmina).

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: Ratusz I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. rolnictwa
i leśnictwa, pokój nr 29, tel. 62 7654 410.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 30, tel. 62 7654 407 lub 62 7654 414

Termin

 

1.Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 

1.Zaświadczenie

Opłaty

 

17 - za zaświadczenie

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ratuszu ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta)

 • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.Tryb odwoławczy

 

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak.

Informacje dodatkowe

  brak

Podstawa prawna

  Podstawa prawna:
 1. Art. 37a ust.1 pkt 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  (Dz. U. z 2020r. poz.6).

 2. Art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256).

Załączniki:

Wniosek z klauzulą informacyjna RODO


Załączniki

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:19:59 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2021-10-19 17:34:52 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2020-05-13 - 2021-07-01 12:19:59
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-05-07 - 2020-05-13 10:31:03
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja