UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

WSO-42 (23)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
 2. Załączniki – dowód wpłaty
 3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  ( dowód osobisty, paszport )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 - sprawy meldunkowe
tel. : 62 50 49 741, fax 5049797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.                                                                                                            Wniosek o wydanie zaswiadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2019 poz. 700 ze zmianami. ) - platforma ePUAP
 2. Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej.                                                                                                      Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia ( opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów                 ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza

nr. PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440    

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
62 50 49 741, fax 62 50 49 745
mail el-wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2019 poz. 1397 tekst jednolity )

Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019  poz. 1000 t.j. )

Załączniki

Dodany dnia: 2019-08-05 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2019-08-05 09:55:26 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-01-23 09:33:08 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:55:26
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-07-25 09:20:30
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-03-04 - 2019-07-12 08:55:45
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-25 - 2019-03-05 13:13:19
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:25:02
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 11:24:50
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:35:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 11:15:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-03-02 - 2017-06-22 11:41:43
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-03-02 - 2017-03-02 07:50:19
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-01-23 - 2017-03-02 07:31:45
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-08-26 - 2017-01-23 08:54:17
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-04-12 - 2016-11-16 10:25:20
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-02-02 - 2016-04-13 12:52:37
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-12-03 - 2016-03-25 12:50:48
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-12-08 07:58:11
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-06-05 12:37:55
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-02-04 - 2015-03-06 10:53:54
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2014-05-13 - 2015-02-04 11:41:11
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2013-07-01 - 2014-07-15 11:38:14
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja