UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

WSO-42 (36)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-03-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Mitas Angelika

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
 2. Załączniki – dowód wpłaty
 3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  (dowód osobisty, paszport)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 - sprawy meldunkowe
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax +48 5049797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu oraz zaświadczenia o braku osób zameldowanych w domu/lokalu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.                                                                                                            Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.) - platforma ePUAP
 2. Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej - osobiście lub przez pełnomocnika                                              a. zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne           b. pobranie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu na podstawie tytułu prawnego        (akt notarialny odpis księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej)

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów               ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa (opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów     ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

nr. SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo  

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
+48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax + 48 62 50 49 745
mail el-wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022 poz. 1191 ze zm.)
 2. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022  poz. 2142 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 poz 57 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-03-16 Przez: Mitas Angelika
Akceptowany dnia: 2023-03-17 07:16:13 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2023-12-04 09:27:22 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-29 - 2023-12-04 07:44:59
  Przez: Marciniak Milena
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-01-02 - 2023-03-17 07:16:13
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-01-02 11:33:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-06-28 - 2022-12-30 12:06:13
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2022-01-14 - 2022-06-30 05:15:26
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2021-11-12 - 2022-01-14 10:42:32
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2021-10-11 - 2021-11-15 13:00:48
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-10-15 12:38:46
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2021-03-31 - 2021-07-21 08:41:01
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2021-01-07 - 2021-04-01 10:14:01
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2020-10-19 - 2021-01-15 13:13:59
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2020-05-28 - 2020-10-26 08:04:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2020-02-25 - 2020-05-28 10:37:38
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-03-16 13:40:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:55:26
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-07-25 09:20:30
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2019-03-04 - 2019-07-12 08:55:45
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2018-07-25 - 2019-03-05 13:13:19
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:25:02
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 11:24:50
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:35:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 11:15:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2017-03-02 - 2017-06-22 11:41:43
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2017-03-02 - 2017-03-02 07:50:19
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2017-01-23 - 2017-03-02 07:31:45
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2016-08-26 - 2017-01-23 08:54:17
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2016-04-12 - 2016-11-16 10:25:20
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 30. Zmieniono: 2016-02-02 - 2016-04-13 12:52:37
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 31. Zmieniono: 2015-12-03 - 2016-03-25 12:50:48
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 32. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-12-08 07:58:11
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 33. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-06-05 12:37:55
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 34. Zmieniono: 2015-02-04 - 2015-03-06 10:53:54
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 35. Zmieniono: 2014-05-13 - 2015-02-04 11:41:11
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 36. Zmieniono: 2013-07-01 - 2014-07-15 11:38:14
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja