UZYSKANIE DANYCH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-38 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DANYCH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Jackowska Dorota, Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Zgrzebniak Monika

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej – przedsiębiorców wpisanych przed 01.01.2012 (wzór – plik do pobrania WSO 38-01).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 36, tel. +48 62 504 97 92

Termin

Do 7 dni, w większości przypadków, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 2 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek:
  • osobiście,
  • listownie. 
 2. Odbierz zaświadczenie:
  • osobiście,
  • listownie.

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za udostępnienie informacji o jednym przedsiębiorcy.

Wpłat można dokonywać:
- w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20,
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


 1. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 2. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46,fax: +48 62 504 97 45, e-mail: wso@um.kalisz.pl.


Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost. Zasady funkcjonowania paczkomatu InPost Urząd24 na stronie https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131 poz.764 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 roku poz.1546 z późn.zm).

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-26 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2021-07-26 10:24:39 Przez: Zgrzebniak Monika
Generowany dnia: 2021-10-19 18:08:37 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2020-07-27 - 2021-07-26 10:24:39
  Przez: Zgrzebniak Monika
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-07-03 - 2020-07-27 06:41:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-06-27 - 2020-07-03 12:04:19
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-09-25 - 2019-06-27 09:25:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-10-11 05:58:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-06-04 - 2018-07-24 08:35:36
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-04-26 - 2018-06-14 11:00:13
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-05-14 11:41:59
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-01-10 - 2018-02-15 12:28:47
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-08-09 - 2018-01-11 12:51:49
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-10 10:13:34
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-03-09 - 2017-07-06 12:49:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-06-17 - 2017-03-09 08:32:12
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-02-03 - 2015-06-17 14:42:22
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-01-30 - 2015-02-03 14:26:07
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2013-07-01 - 2015-01-30 12:33:17
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja