EkshumacjaSzczegóły karty

BCK-002 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-08-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ekshumacja
Historyczny

Wydział: Biuro Cmentarza Komunalnego

Proces: Bez procesu

Właściciel: Kasprzak Iwona

Osoba Nadzorująca: Kozanowska Daria

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie czynności ekshumacyjnych, zgodnie z drukiem BCK-02-01

2. Załączniki:

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na ekshumację zwłok - do wglądu/ kserokopia ( przed wydaniem decyzji wymagany jest odpis aktu zgonu USC właściwego do zarejestrowania zgonu osoby ekshumowanej).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Poznańska 183-185

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

j.w.

Informacje o przebiegu sprawy:

BCK , tel./fax (62) 767-16-80

Sprawa załatwiana jest na miejscu.

Termin

Niezwłocznie, po ustaleniu terminu wnioskodawcy z zarządcą cmentarza.

Sposób załatwienia sprawy

Po przedłożeniu dokumentów w Biurze ustalone zostaną szczegółowe warunki przeprowadzenia ekshumacji.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

 Brak.

Informacje dodatkowe

 Brak.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2015, poz.2126 z późn.zm.)
  2. Uchwała Nr XXIII/292/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.3521)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( Dz.U. z 2011 Nr 153, poz.1783 z późn.zm)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011 Nr 75, poz.405).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-08-22 Przez: Kasprzak Iwona
Akceptowany dnia: 2017-10-18 13:06:31 Przez: Kozanowska Daria
Generowany dnia: 2024-06-13 11:35:50 Przez: Gość