WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃSzczegóły karty

WBUA-10 (22)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Kwiatkowska Marta

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 45 tel. (62) 7654-305,
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

30 dni

Sposób załatwienia sprawy

Wypis i wyrys z planu miejscowego.
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wypis i wyrys należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Stawki opłaty:
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań do 5 stron 30 zł,
 • wypis powyżej 5 stron 50 zł,
 • wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 20 zł za 1 stronę formatu A4 lecz nie więcej niż 200 zł.

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto:

Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • wbua@um.kalisz.pl
 • Wniosek może zostać złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP. W celu uzyskania bliższych informacji proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w poniższym linku. http://www.bip.kalisz.pl/index.php?file=esp222.php

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018., poz. 1945 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-11-21 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2019-11-22 09:26:04 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2020-02-22 16:07:38 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-13 - 2019-11-22 09:26:04
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-02-21 - 2019-11-22 09:26:04
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-11-26 - 2019-06-13 07:56:20
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-19 - 2018-12-14 11:47:18
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-06-06 - 2018-07-19 11:22:29
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-02-22 - 2018-06-12 08:14:36
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-12-29 - 2018-03-01 11:38:21
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-02 07:08:56
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-08-29 - 2017-12-06 08:30:13
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-07-26 - 2017-08-29 09:51:39
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-07-07 - 2017-07-26 06:58:08
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-04-06 - 2017-07-10 08:46:41
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-04-05 - 2017-04-11 10:08:59
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-06-21 - 2017-04-05 12:50:24
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-04-05 - 2016-06-21 10:03:30
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-03-07 - 2016-04-05 09:21:38
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-02-22 - 2016-03-07 13:10:37
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2016-02-08 - 2016-02-22 13:04:43
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-02-09 08:21:13
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-07-28 - 2015-12-09 15:14:06
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-06-11 - 2015-07-29 10:27:57
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2013-06-18 - 2015-07-08 10:37:17
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja