UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENUSzczegóły karty

WGK-08 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-10-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Pawłowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Załączniki:

1. Dokumentacja z projektem co najmniej w 2 egzemplarzach.
2. Geodezyjne opracowanie inwestycji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
III piętro p. 58, tel. 62 7654 307

Termin

Narada koordynacyjna odbywa się w każdą środę od godz. 9.
Termin załatwienia - do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1.Wypełnij i złóż wniosek .
2.Odbierz i opłać dowód obliczenia opłaty.
3.Odbierz dokumentację.

Opłaty

150,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza

Opłata po otrzymaniu dowodu obliczenia opłaty w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto mBank 83114019930000550235001002.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

art. 28b-g i art. 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015r. poz.520 ze zmianami).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 387/2014 z dnia 31 lipca 2014 w sprawie uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w sprawie narad koordynacyjnych

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-10-23 Przez: Pawłowska Dorota
Akceptowany dnia: 2016-10-04 08:18:44 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-03-05 01:06:49 Przez: Gość