PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWYSzczegóły karty

WBUA-07 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-02-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY
Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Janiak Monika

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeniesienie decyzji;
  • Załączniki wymienione we wzorze wniosku;
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 76-54-378

Termin

do 1 miesiąca

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

Decyzja zostaje przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

56,00 zł, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce złożenia odwołania:
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44

Informacje dodatkowe

  • Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • mail: wbua@um.kalisz.pl tel: (62) 76-54-354, 76-54-355, 76-54-397, 76-54-398.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2015, poz. 199);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-02-08 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2016-02-22 13:03:20 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2024-07-15 10:27:38 Przez: Gość