Zmodyfikowane karty

Zmodyfikowane załączniki

Procesy

Lista spraw

Lista załączników

Kontakt

Wiadomości

System rezerwacji kolejki

Wyślij ankietę

Urząd Miasta Kalisza
Poradnik Interesanta
2013-12-29

Misja Urzędu Miasta Kalisza

  1. W celu skutecznego i efektywnego realizowania celów i zadań powierzonych Urzędowi ustanowiono jego misję, którą jest realizacja usług publicznych zaspokajających potrzeby indywidualne i zbiorowe mieszkańców Miasta Kalisza oraz innych osób i podmiotów poprzez ich sprawną i kompetentną obsługę zgodną z procedurami i wymogami prawnymi.
  2. Misja Urzędu znana jest pracownikom i powszechnie dostępna dla osób spoza jednostki.

§7 załącznika nr 1 – Zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu - do zarządzenia Nr 91/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza – Miasta na prawach powiatu.