Zmodyfikowane karty

Zmodyfikowane załączniki

Procesy

Lista spraw

Lista załączników

Kontakt

Wiadomości

System rezerwacji kolejki

Wyślij ankietę

Urząd Miasta Kalisza
Poradnik Interesanta
2013-12-29

Polityka Jakości Urzędu Miasta Kalisza

Wdrażając i doskonaląc System Zarządzania Jakością zapewniamy funkcjonowanie Urzędu realizującego cele społeczne, a jednocześnie przyjaznego interesantom. Wszelkie działania będą skierowane na spełnienie wymagań i oczekiwań mieszkańców miasta, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i wszystkich innych podmiotów społecznych, jakie zwrócą się do Urzędu w swoich sprawach.

Urząd Miejski w Kaliszu uczestniczyć będzie w realizacji i osiąganiu strategicznych celów rozwojowych Miasta, podejmowanych i formułowanych przez organy samorządowe – Prezydenta Miasta i Radę Miejską Kalisza .

Główne cele Urzędu Miejskiego w Kaliszu:

  • tworzenie klimatu życzliwej, przyjaznej, godnej zaufania obsługi,
  • rzetelne, obiektywne i kompetentne załatwienie spraw interesantów, zgodne z procedurami i wymogami prawnymi,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i etycznych pracowników.

Zamierzamy to osiągnąć przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników, ich wiedzy oraz ciągle podnoszonych umiejętności i kwalifikacji.

W imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu i własnym deklaruję wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, który pozwoli na realizację powyższych celów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Janusz Pęcherz
Prezydent Miasta Kalisza

Kalisz, 10 listopada 2009r.