Zmodyfikowane karty

Zmodyfikowane załączniki

Procesy

Lista spraw

Lista załączników

Kontakt

Wiadomości

System rezerwacji kolejki

Wyślij ankietę

Urząd Miasta Kalisza
Poradnik Interesanta
2013-12-29

Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Certyfikat CSJ/563/2017

Certyfikat poświadczający zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009

Data udzielenia certyfikacji 16.08.2017