Zmodyfikowane karty

Zmodyfikowane załączniki

Procesy

Lista spraw

Lista załączników

Kontakt

Wiadomości

System rezerwacji kolejki

Wyślij ankietę

Urząd Miasta Kalisza
Poradnik Interesanta
2014-07-10

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI)

Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A (wejście B)
tel./faks 62 50-49-796
email: boi@um.kalisz.pl

Godziny pracy:
poniedziałek w godz.7:30 – 17:00
wtorek – piątek w godz. 7:30–15:30

Czym jest „BOI”?

Biuro Obsługi Interesantów, zwane dalej „BOI” powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa, w celu ich szybszej obsługi. Interesant przyjmowany jest w nowoczesnej sali, posiada możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, otrzymuje informacje w jaki sposób załatwić sprawę oraz niezbędne formularze i wnioski. Wszelkich informacji związanych z tym jak poruszać się po Biurze oraz gdzie interesant załatwi swoją sprawę można zasięgnąć w elektronicznej informacji, tj. tzw. infokiosku oraz bezpośrednio w punkcie informacyjnym i na poszczególnych stanowiskach. Wiele spraw w BOI można załatwić „od ręki”.

W Biurze działają stanowiska obsługujące interesantów w zakresie zadań nw. komórek organizacyjnych Urzędu: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Finansowy, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
W Biurze Obsługi Interesantów można m.in.:

 • złożyć wniosek na otrzymanie dowodu osobistego oraz odebrać nowy,
 • dokonać zameldowania i wymeldowania,
 • uzyskać informację adresową,
 • uzyskać odpisy z aktów stanu cywilnego,
 • zarejestrować i wyrejestrować pojazd,
 • zarejestrować i dokonać zmian w ewidencji działalności gospodarczej,
 • uzyskać informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych,
 • uzyskać informacje dotyczące spraw mieszkaniowych,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • otrzymać kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej,
 • dokonać wszelkich opłat,
 • odebrać korespondencję Urzędu oraz złożyć podania, wnioski i inne dokumenty.

W Biurze Obsługi Interesantów znajdują się:

I. Punkt Informacyjny, w którym:

 • udzielane są interesantom wstępne informacje o sposobie i miejscu załatwiania spraw w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w służbach, inspekcjach i strażach,
 • wydawane są formularze i wnioski niezbędne do załatwienia danej sprawy,
 • udziela się interesantom pomocy w wypełnianiu wniosków oraz w obsłudze infokiosku i biletownika,
 • przyjmowane są ustne skargi do protokołu kierowane do Prezydenta Miasta Kalisza,
 • współorganizuje przyjęcia interesantów przez Prezydenta i Wiceprezydentów.

II. Stanowiska obsługi:

Do ich zadań należy bezpośrednia obsługa interesantów, tj.: przyjmowanie i wydawanie wniosków, pomoc w ich wypełnianiu oraz udzielanie informacji z danej kategorii spraw:

Stanowisko nr 3
Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy meldunkowe
tel. 62 50 49 741

Stanowiska nr 4,5
Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy meldunkowe, informacja adresowa
tel. 62 50 49 741
tel. 62 50 49 773

Stanowiska nr 6,7
Urząd Stanu Cywilnego – wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. 62 50 49 782
tel. 62 50 49 743

Stanowiska nr 8-10, 12-15
Wydział Spraw Obywatelskich – składanie wniosków na dowody osobiste, zgłaszanie utraty dowodu osobistego
tel. 62 50 49 742

Stanowisko nr 11
Wydział Spraw Obywatelskich – wydawanie dowodów osobistych
tel. 62 50 49 740

Stanowiska nr 16-18, 20-22
Wydział Spraw Obywatelskich – rejestracja pojazdów
tel. 62 50 49 744
fax 62 50 49 745

Stanowisko nr 19
Wydział Spraw Obywatelskich – wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
tel. 62 50 49 744
fax 62 50 49 745

Stanowisko nr 23
Wydział Spraw Obywatelskich – wyrejestrowanie pojazdów
tel. 62 50 49 748
fax 62 50 49 745

Stanowisko nr 24
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych – dodatki mieszkaniowe, sprawy mieszkaniowe
tel. 62 50 49 747

Stanowisko nr 25
Wydział Spraw Obywatelskich – ewidencja działalności gospodarczej
tel. 62 50 49 746

Stanowiska nr 26, 27
Wydział Finansowy – informacja podatkowa
tel. 62 50 49 717
tel. 62 50 49 716

Stanowisko nr 28
Wydział Spraw Obywatelskich – wydawanie dokumentów po badaniach technicznych
tel. 62 50 49 748
fax 62 50 49 745

Stanowisko nr 29
Obsługa osób niepełnosprawnych.

III. Stanowiska kasowe nr 30-32

w których można dokonać niezbędnych opłat za czynności urzędowe, dokonać zapłaty podatków i opłat lokalnych itp.

IV. Przyjmowanie i wydawanie korespondencja Urzędu Miasta (podania, wnioski i inne dokumenty)

tel. 62 50 49 739

V. Rejestracja małżeństw – I piętro – stanowisko nr 40

tel. 62 50 49 783

VI. Rejestracja urodzeń i zgonów – I piętro – stanowisko nr 41

tel. 62 50 49 749
fax. 62 50 49 797

VII. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – I piętro – stanowisko nr 39

tel. 62 50 49 785
tel. 62 50 49 784

Dodatkowe informacje

W Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kalisza zainstalowany został system informacyjny i zarządzania ruchem interesantów, który stanowi główny instrument sterowania kolejką osób oczekujących na załatwienie spraw. Po wejściu do Biura należy udać się do biletownika, aby pobrać bilet do określonego stanowiska. Do wyznaczonego stanowiska interesant podchodzi po ukazaniu na ekranie numeru z biletu.
Załatwianie sprawy w jednym miejscu pozwala na skrócenie czasu obsługi interesantów.
Szczegółowe informacje dotyczące ważniejszych spraw załatwianych w Urzędzie Miasta można uzyskać w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.kalisz.pl.


Historia zmian

 1. Strona obowiązywała: 2014-03-31 - 2014-07-10 09:09:01
  Zmieniona przez: Juszczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2013-12-29 - 2014-03-31 08:06:56
  Zmieniona przez: Juszczak Michał
  Poprzednia wersja