MSIP Kalisz

Wiadomości

Nowa warstwa - "Osiedla"

MSIP Kalisz został wzbogacony o nową warstwę - osiedla. Jest ona dostępna na dwóch profilach mapowych: mapa "Wyborcza" oraz mapa "Przewodnik miejski".

Spotkanie rzeczoznawców majątkowych i prezentacja MSIP Kalisz

W dniu 11 czerwca 2013r. odbyło się Pierwsze Spotkanie Cykliczne członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Głównym punktem programu było zaprezentowanie - przez pracowników Urzędu Miejskiego- możliwości wykorzystania Miejskiego Systemu Informacji Publicznej miasta Kalisza.

MSIP na konferencji OTAGO 2013

22-23 maja odbyła się w Kaliszu Konferencja Użytkowników Systemu OTAGO, na której Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza pokazany został jako przykład zarządzania tzw. "inteligentnym miastem".

 

Prezentacja MSIP dla Rady Miejskiej Kalisza

20 maja 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza, na którym zaprezentowany został Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

 

Uruchomienie Systemu

17 maja 2013r. Miejski System Informacji Przestrzennej został, w obecności dziennikarzy oficjalnie uruchomiony przez Prezydenta Miasta Janusza Pęcherza.

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32