MSIP Kalisz

Biuro Świadczeń Rodzinnych

OPIS WYDZIAŁU

Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon / fax: 62 7654429
adres e-mail: bsr@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych;
2) Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;
3) Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przyznanych przez Prezydenta i Marszałka Województwa;
4) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym w stosunku do osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
5) Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
6) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
7) Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
8) Prowadzenie spraw w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
9) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych;
10) Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach zryczałtowanych dodatków energetycznych;
11) Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania zasiłków dla opiekunów;
12) Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów;
13) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń wychowawczych;
14) Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych;
15) Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń wychowawczych przyznanych przez Prezydenta i Marszałka Województwa.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32