MSIP Kalisz

Stanowisko pracy ds audytu wewnętrznego

OPIS WYDZIAŁU

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego zajmuje się prowadzeniem w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax: 62 7654415
adres e-mail: aw@um.kalisz.pl

ZADANIA

  1. Planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę i ocenę ryzyka,
  2. Przygotowanie, w porozumieniu z Prezydentem, rocznego planu audytu;
  3. Przeprowadzanie zadań audytowych, tj. zadań zapewniających i czynności doradczych, zatwierdzonych w rocznym planie audytu i poza nim;
  4. Przeprowadzanie czynności sprawdzających;
  5. Sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu;
  6. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, dokumentowanie przebiegu i wyników audytu wewnętrznego;
  7. Prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, gromadzenie informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych;
  8. Informowanie Prezydenta o wynikach audytu;
  9. Przedstawianie opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta;
  10. Przeprowadzanie oceny programu zapewniania i poprawy jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego.

 

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32