MSIP Kalisz

Informacje

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

tel.:+48 62 765 43 00
fax:+48 62 764 20 32

e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl

Komórka ds. GIS

tel.:+48 62 504 97 21
e-mail: msip@um.kalisz.pl

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32