MSIP Kalisz

Wiadomości

Nowy układ wysokościowy w Kaliszu od 13 lutego 2019 roku.

 Dobiegają końca zlecone prace polegające na „wyrównaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej w układzie PL-EVRF2007-NH oraz transformacji do nowego układu wysokości rzędnych punktów: sytuacyjno-wysokościowych, sieci technicznego uzbrojenia terenu zawartych w bazach BDOT500, GESUT powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Kalisza”. W nadchodzącym tygodniu (od 11.02.2019 r.) planowane jest zaktualizowanie treści baz PZGiK .W związku z powyższym, wszystkie prace geodezyjne złożone do dnia dzisiejszego, tj. 7.02.2019 r. zostaną zweryfikowane względem dotychczasowego układu wysokościowego baz danych – Kronsztadt 60.

Nowe opracowania złożone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy wykonywać i przekazywać w układzie  PL-EVRF2007-NH („Amsterdam 2007”).

Dla określenia wysokości w nowym układzie przy pomiarach GNSS należy wykorzystywać obowiązujący model geoidy dla układu PL-KRON86-NH (Geoida 2011) z zastosowaniem poprawki określonej w pracy geodezyjnej P.3061.2018.1478, tj. do wysokości otrzymanej w pomiarze bezpośrednim GNSS należy dodać wartość 0.17 m. Poprawka jest stała dla całego obszaru Miasta Kalisza. W załączeniu przekazujemy opracowanie zbiorcze z wizualizacją szczegółowego rozkładu różnic wysokości między układami.

Jednocześnie informujemy, że dla prawidłowego opracowania wysokościowego prac wcześniej zgłoszonych należy pobrać nową treść materiałów z baz PZGiK.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32