MSIP Kalisz

Wiadomości

DeltaLT - nowe pliki konfiguracyjne

W związku z konwersją baz danych Geo-Info istniejących w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu należ zaktualizować pliki konfiguracyjne programu DELTA.

Przygotowane pliki zostały w MSIP udostępnione do pobrania w zakładce PODGIK - GEO-INFO Delta LT - Konfiguracja.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32