MSIP Kalisz

Wiadomości

XXXVI Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza

W dniu 2 października 2016r. (niedziela) odbędzie się w Kaliszu XXXVI Bieg Ptolemeusza.

Celem imprezy jest:

  • popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu
  • promocja zdrowego stylu życie poprzez udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych
  • integracja przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży z kaliskich szkół
  • promocja Miasta Kalisza

Trasy tegorocznego zostały zaprezentowane na mapach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza w profilu "Bieg Ptolemeusza" - link bezpośrednio do mapy: http://192.168.1.3/gpt4/?permalink=2225559

Zachęcamy do uczestnictwa w biegach.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32