MSIP Kalisz

Wiadomości

Nowości

 Nowe funkcjonalności:

„Pokaż wysokość” - po wskazaniu narzędziem na obszarze mapy dodawany jest punkt z etykietą, prezentującą wysokość terenu w danym miejscu.

Suwak czasu” - możliwość przechodzenia pomiędzy warstwami prezentującymi dane zmienne w czasie. Narzędzie pozwalające na płynne zmianę wyświetlanych warstw, wektorowych lub rastrowych, prezentujących zjawiska z poszczególnych lat.

„Selekcja wtórna”– po przeprowadzeniu wstępnej selekcji obiektów możliwość doprecyzowania – usunięcia z wyboru obiektów zbędnych (wykonanie selekcji szczegółowej).

„Zaawansowane kopiowanie obiektów”- podczas kopiowania zarówno w obrębie warstwy jak i również warstw innych przenoszone będą również atrybuty opisowe.

Modyfikacja funkcjonalności „Okno – wybrane obiekty” - po dokonaniu wyboru obiektów i przejściu to tabeli „Wybrane obiekty” - aktywowanie wyboru obiektu / obiektów nie powoduje ukrywania okna tabeli.

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32