MSIP Kalisz

URZĄD MIASTA KALISZA

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu

KIEROWNICTWO

  • Naczelnik Wydziału: Michał Marczak
  • Z-ca Naczelnika Wydziału: Katarzyna Pełka

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon:  62 7654386
fax:  62 7654307
adres e-mail: wgk@um.kalisz.pl

Nr

Pok.

Stanowisko

Numer telefonu

 

tel. bezpośr./fax

 

69

Naczelnik Wydziału

62 7654383

 

59

Z-ca Naczelnika Wydziału

62 7654377

 

71

ds. obsługi petenta w zakresie ewidencji gruntów i budynków

62 7654385

 

72

ds. ewidencji gruntów i budynków

62 7654376

 
 
 
 

70

ds. podziału nieruchomości

62 7654386

 

ds. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej; opłat adiacenckich i opłat planistycznych, scaleń i podziałów nieruchomości

 

ds. opłat adiacenckich i opłat planistycznych, scaleń i podziałów nieruchomości

 

ds. administracyjnych

 

55

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   – mapa numeryczna
e-mail: podgik@um.kalisz.pl

62 7654359

 
 
 
 

56

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej e-mail: podgik@um.kalisz.pl

62 7654362

 
 
 

57

ds. GIS

62 5049709

 
 
 

58

ds. uzgadniania dokumentacji projektowych

62 7654307

62 7654307

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – mapa numeryczna
e-mail: podgik@um.kalisz.pl

 

Villa Callisia, Al. Wolności 4, II piętro

 

 

ds. GIS
e-mail: msip@um.kalisz.pl

62 5049721

 

62 7654496

 
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32