WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

WSOLista załączników

WSO-23-01(25) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-25-01(35) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-26-01(35) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-27-01(35) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-28-01(36) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-29-01(33) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-30-01(25) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-079-01(6) Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-15
WSO-39-01(26) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-40-01(21) Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-39-02(15) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-40-02(14) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-065-01(10) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-065-02(10) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-065-03(10) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-39-03(10) Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-05-09
WSO-36-02(15) WSO-36-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-38-02(14) WSO-38-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-37-02(14) WSO-37-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-09(10)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-09(8)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-33-03(9)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-34-03(8)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-35-03(8)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-37-03(7)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-36-03(8)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-38-03(8)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-10(5) CEIDG-1 - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-11(5) CEIDG-MW
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-12(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-13(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-14(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-15(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-16(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-17(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-31-18(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-10(5) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działlaności Gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-11(5) CEIDG-MW
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-12(5) CEIDG-PN
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-13(5) CEIDG-POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-14(5) CEIDG-RB
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-15(5) CEIDG-RD
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-16(5) CEIDG-SC
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-17(5) CEIDG-ZS
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-32-18(5) CEIDG- Wzór pełnomocnictwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-33-04(5) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działności Gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-33-05(5) CEIDG-POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-33-06(5) CEIDG- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-34-04(5) CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-34-05(5) CEIDG- wzór pełnomocnictwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-34-06(5) CEIDG- POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-35-04(5) CEIDG-1
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-35-05(5) CEIDG- POPR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-35-06(5) CEIDG- WP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-04-24
WSO-41-01(31) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-02(31) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-03(31) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-04(31) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-43-01(33) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-05(30) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-06(30) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-07(25) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-42-02(29) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-41-08(19) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-42-03(20) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-43-02(20) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-067-01(5) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-43-03(3) PEŁNOMOCNICTWO 2023
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-42-04(2) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-45-09(1) WPIS DO REJESTRU/ PISEMNA DEKLARACJA/ RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-16
WSO-059-01(22) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-059-02(22) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-059-03(15) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-15
WSO-073-03(5) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/UKR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-073-04(5) Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca PL/RUS
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-073-05(2) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/UKR
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-073-06(2) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/RUS
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2023-03-02
WSO-44-01(11) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-52-02(9) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-53-02(7) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-57-03(4) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-068-01(5) Wniosek o nadanie nr ,,PESEL"
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-068-02(5) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-54-05(3) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-56-10(3) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-068-03(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-54-06(2) oświadczenie instruktora
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-55-04(2) wniosek o udzielenie uprawnienia diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-56-11(2) oświadczenie przedsiębiorcy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-29
WSO-062-01(5) Wniosek o udostepnienie rejestru
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-063-01(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-064-01(5) Oświadczenie o rezygnacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-062-02(4) Informacja RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-064-02(4) RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-27
WSO-10-01(28) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-14-01(29) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-18-01(28) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-02(29) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-10-03(27) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-12-02(30) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-02(27) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-14-02(28) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-17-01(27) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-02(29) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-01-03(28) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-02-03(26) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-03-03(26)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-05-04(25)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-04-03(26)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-18-03(23)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-060-02(17) pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-066-01(14) wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-066-02(14) oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-04-04(11) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-01-05(11) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-02-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-03-05(10) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-04-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-05-06(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-06-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-066-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-10-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-12-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-14-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-15-02(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-16-02(8) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-17-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-18-04(9)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-03(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-20-04(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-05(9) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-060-04(8) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-06(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-04(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-15-03(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-06-05(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-04(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-20-05(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-06(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-070-01(4) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-070-02(4) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-08-05(4) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-01-06(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-02-06(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-03-06(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-05-07(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-06-06(3) Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-060-05(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-12-05(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-13-07(3) Wniosek o rejestrację
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-15-04(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-16-04(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-17-06(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-19-05(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-20-07(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-07(3) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-21-08(3) Wniosek dodatkowa tablica
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-12-23
WSO-078-01(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-02(1) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-03(1) Oświadczenie dotyczące spełniania określonych wymagań przez kierowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-04(1) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-05(1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-06(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-078-07(1) Wniosek o pobranie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-19
WSO-077-01(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-16
WSO-077-02(1) Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-16
WSO-075-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-075-02(1) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-075-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-076-01(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-076-02(1) Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-076-03(1) Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania przewozów na linii regularnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-09-14
WSO-074-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-04(1) Wniosek o wydanie numeru bocznego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-05(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-074-06(1) Oświadczenie dotyczące aplikacji mobilnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-18
WSO-071-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-071-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-071-03(1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-01(1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-02(1) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-03(1) Wykaz pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-072-04(1) Wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-08-08
WSO-22-01(26) Wniosek - wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-02(26) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-03(6) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-22-04(6) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-04(1) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-07-05(1) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-22-05(1) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2022-05-24
WSO-061-01(7) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23