Podgląd procesu

Załącznik nr PR-18 (6)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2017-11-23

Zagospodarowanie przestrzenne

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Wypych Agnieszka

Komórki realizujące proces:

WBUA – Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Cel procesu

Zapewnienie ładu przestrzennego

Zadania szczegółowe

 1. Opracowanie i aktualizowanie studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wydawanie wyrysów i wypisów z ww.
  dokumentów.
 3. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i
  zagospodarowania terenu.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 

Powierzchnia miasta objęta aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do całkowitej powierzchni miasta

  

Rejestr planów miejscowych.

Baza ewidencji gruntów i budynków.

Rocznie
WBUA
 

Powierzchnia miasta objęta procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do całkowitej powierzchni miasta

  

Wykaz uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Baza ewidencji gruntów i budynków.

 Rocznie WBUA

Procedury

WBUA-01,WBUA-02, WBUA-03, WBUA-04, WBUA-05, WBUA-06, WBUA-07, WBUA-08, WBUA-09, WBUA-10.

Dane wejściowe

 1. Wymagania prawne
 2. Wnioski mieszkańców

Dane wyjściowe

Podjęcie uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2016-06-21 - 2017-11-23 08:09:10
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2015-11-14 - 2016-06-24 14:29:05
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2015-02-25 - 2015-11-18 10:00:11
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2015-02-28 17:18:23
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 09:52:14 Przez: