Podgląd procesu

Załącznik nr PR-12 (7)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2022-09-16

Obsługa partnera społecznego

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Rogoziński Tomasz

Komórki realizujące proces:

WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Pobudzenie działalności i aktywizacja lokalnych organizacji pozarządowych na polu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Zadania szczegółowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, mająca na celu realizację zadań ważnych dla społeczności
lokalnej m.in. o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym, sportowym.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Ilość form wsparcia adresowanych do organizacji pozarządowych (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo)

5

- lista obecności,

- karta doradztwa

 
Rocznie
WSSM
Ilość zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
150
- umowy na realizację
Rocznie
WSSM

Procedury

Opracowane przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wewnętrzne procedury.

Dane wejściowe

Zgłoszenia organizacji pozarządowych (mailowe, osobiste, telefoniczne) zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy zewnętrznych.

Dane wyjściowe

  Udzielone porady – adnotacja w Karcie Obsługi Klienta

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2019-12-10 - 2022-09-17 13:58:25
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2019-02-14 - 2019-12-16 08:09:04
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2018-03-24 - 2019-02-14 17:48:03
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2018-03-27 11:15:09
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2015-11-14 - 2016-10-28 11:14:47
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Strona obowiązywała: 2012-12-13 - 2015-11-18 09:59:26
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2022-12-04 02:52:49 Przez: