Podgląd procesu

Załącznik nr PR-11 (6)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-12-16

Obsługa inwestora

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Otrębska Juszczak Monika

Komórki realizujące proces:

WRM – Wydział Rozwoju Miasta

Cel procesu

Zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego Kalisza.

Zadania szczegółowe


1) zapewnienie dostępu do kompleksowej informacji o warunkach i możliwościach inwestowania  w Mieście oraz o gospodarczym i prawnym otoczeniu inwestycyjnym;

2) prowadzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych;

3) przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych i promocja gospodarcza Miasta;

4) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz rozwoju gospodarczego Miasta;

5) udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym w sprawach administracyjnych należących do kompetencji urzędu;

6) dokumentowanie procesu obsługi inwestora z późniejszym raportowaniem kierownictwu Miasta o jego efektach;

7) współpraca z instytucjami publicznymi oraz stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta;

8) współudział w przygotowywaniu planów inwestycyjnych Miasta w zakresie identyfikacji możliwych projektów inwestycyjnych we współpracy z partnerami prywatnymi.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania potencjalnych inwestorów (dotyczące terenów inwestycyjnych oraz infrastruktury na prowadzenie działalności gospodarczej). 

10
Odpowiedzi na zapytania inwestorów
Rocznie
WRM

Procedury

Opracowane przez Wydział Rozwoju Miasta wewnętrzne procedury.

Dane wejściowe

  Zgłoszenia potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji w Kaliszu.

Dane wyjściowe

  Udzielone odpowiedzi na zapytania – e-maile, pisma, notatki z prowadzonych rozmów telefonicznych, spotkań, przygotowane materiały.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2019-02-14 - 2019-12-16 08:08:59
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2016-11-04 - 2019-02-14 17:48:09
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2015-11-14 - 2016-11-04 09:17:01
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-11-18 09:59:05
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2012-12-07 - 2014-10-02 12:42:32
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:46:28 Przez: